Nasza oferta

Zarządzanie ryzykiem z Coface

UBEZPIECZ SWOJE TRANSAKCJE HANDLOWE

Najskuteczniejszym narzędziem do zarządzania ryzykiem handlowym jest ubezpieczenie należności. Dzięki polisie ubezpieczeniowej możesz rozwijać zakres swojej oferty, sieć partnerów biznesowych oraz zwiększać skalę transakcji. Ubezpieczając należności przenosisz ryzyko na ubezpieczyciela dzięki czemu w sytuacji kiedy kontrahent nie ureguluje płatności lub ogłosi upadłość bezpiecznie kontynuujesz swój rozwój.
 
Decydując się na ochronę ubezpieczeniową ochronisz swoje aktywa, utrzymasz rentowność oraz konkurencyjność, zachowasz relacje z partnerami biznesowymi oraz pozytywny wizerunek swojej firmy, a co najważniejsze Twoja płynność finansowa pozostanie niezachwiana.
 
Dla-kogo-ubezpieczenie-naleznosci_reference

Ubezpieczenie należności pomoże Ci przede wszystkim

  • Chronić Twoją firmę przed nieprzewidzianymi zmianami

  • Oferować lepsze warunki płatności i rzetelną ocenę wiarygodności kontrahentów 

  • Bezpieczne zwiększanie obrotów i rozszerzanie działalności na nowe rynki

Ubezpieczenie należności Coface pomoże Twojej firmie zminimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów oraz przyniesie wymierne korzyści w skutecznym zarządzaniu ryzykiem handlowym i politycznym. Ryzyko handlowe występuje w codziennym obrocie gospodarczym i wynika z braku zapłaty na skutek niewypłacalności prawnej odbiorcy, bądź przewlekłej zwłoki w wywiązywaniu się ze zobowiązań płatniczych odbiorcy. Ryzyko polityczne natomiast związane jest z sytuacją geopolityczną danego kraju. Coface dzięki swojemu globalnemu zasięgowi, zapewnia kompleksową ochronę należności realizowanych w ramach kredytu kupieckiego zarówno w kraju jak i za granicą.
 
Ubezpieczenie należności polega na zapewnieniu ochrony za nieuregulowane faktury. Nieopłacone należności mogą skutkować utratą płynności finansowej i prowadzić do pogorszenia rentowności przedsiębiorstwa. Aby tego uniknąć wymagane jest posiadanie aktualnej i pełnej wiedzy o firmach działających na danym rynku, o branżach, oraz o tym jak zmienia się gospodarka. Opierając się na tej wiedzy jesteśmy w stanie podjąć decyzje, które okażą się trafne i bezpieczne.
 
Nasze wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu należnościami wskazują, że głównym powodem występowania nieuregulowanych płatności jest niewystarczająca wiedza na temat kontrahentów z którymi Twoja firma współpracuje. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia jesteś w stanie zweryfikować potencjalnego klienta, wybrać właściwy rynek oraz określić odpowiedni limit kredytowy. Skutkuje to zmniejszeniem się liczby nieopłaconych faktur w ramach kredytu kupieckiego. Wszystkie firmy sprzedające swoje produkty z odroczonym terminem płatności, mogą skorzystać na ubezpieczeniu należności, ponieważ w sytuacji gdy klient nie ureguluje płatności, wówczas Coface wypłaci odszkodowanie do wysokości ustalonego limitu kredytowego i rozpocznie proces windykacji.
Góra
  • Polish
  • English