Raport niewypłacalności TŁO.pngRaport niewypłacalności TŁO.png

Raport Coface: Niewypłacalności po I kwartale 2024 r. w Polsce

Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I kwartale 2024 r. (wg stanu wiedzy na dzień 2 kwietnia br.) wyniosła 1 635, a to o 31% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Liczba podmiotów, które ogłosiły niewypłacalność w pierwszym kwartale 2024 roku to aż 35% wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w roku minionym.

 

Sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 98 polskich firm. Dodatkowo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) opublikowano 1537 tzw. obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego, czyli postępowań pozasądowych.

Więcej też odnotowano przyspieszonych postępowań układowych oraz postępowań układowych

 

Statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach poza rolnictwem

 

W raporcie komentarzy udzielili:

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Barbara Kamińska, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface w Polsce

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca Prawny, Szef Departamentu Egzekucji i Restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface