Power the Core, nasz plan strategiczny na lata 2024-2027

Power the Core, nasz plan strategiczny, opiera się na sukcesach poprzednich planów strategicznych, w celu pogłębienia i poszerzenia franczyzy Coface, z ambicją stworzenia globalnego ekosystemu  zarządzania ryzykiem kredytowym.

Power the Core logo in a city landscape

Opracowanie globalnego ekosystemu referencyjnego do zarządzania ryzykiem handlowym

Strategic plan 2024-2027
1- Reach data and technology excellence a- Build differentiating new data and scoring capabilities b- Invest in technology to offer full connectivity to our clients. ;   2- Deepen and broaden our trade credit insurance franchise a- Underwrite with courage and discipline b- Stimulate customer-oriented profitable growth c- Deliver on simplification of the client experience ;  3- Pursue profitable double-digit growth in business information services a- Keep building sales teams with consistency b- Broaden data sourcing and expand use cases  c- Upgrade IT platforms ;  4- Leverage our unique culture a- Enhance attractive employer value proposition  b- Deliver on our CSR commitments
picture showing how Coface wants to develop an ecosystem of reference for credit risk management

 

Financial targets as explained in the following text

Cele Finansowe w całym cyklu

  • Niezdyskontowany łączny wskaźnik: ~78%
  • RoATE* (zwrot ze średniego kapitału własnego): 11%
  • W kierunku górnej granicy przedziału: 155-175%
  • Wskaźnik wypłaty: ≥80%
  • Wkład informacji biznesowych do wskaźnika RoATE* w 2027 r.: 0,5%

*Przy obecnym poziomie stóp procentowych

Pobierz prezentację już teraz