Ubezpieczenie należności: chroń swoją firmę przed brakiem płatności

Uniknij ryzyka wynikającego z nieopłaconych faktur i upadłości kontrahentów

Ubezpieczenie należnościdopasowane do potrzeb Twojej firmy

Niezależnie od wielkości, każda firma działająca w kraju lub eksportująca musi chronić swoje transakcje przed ryzykiem braku płatności. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie ubezpieczenia należności, dostosowanych do konkretnych potrzeb.

Czym jest ubezpieczenie należności?

1 / 2

Najskuteczniejszym narzędziem do zarządzania ryzykiem handlowym jest ubezpieczenie należności. Dzięki polisie ubezpieczeniowej możesz rozwijać zakres swojej oferty, sieć partnerów biznesowych oraz zwiększać skalę transakcji. Ubezpieczając należności przenosisz ryzyko na ubezpieczyciela dzięki czemu w sytuacji kiedy kontrahent nie ureguluje płatności lub ogłosi upadłość bezpiecznie kontynuujesz swój rozwój.
 
Decydując się na ochronę ubezpieczeniową ochronisz swoje aktywa, utrzymasz rentowność oraz konkurencyjność, zachowasz relacje z partnerami biznesowymi oraz pozytywny wizerunek swojej firmy, a co najważniejsze Twoja płynność finansowa pozostanie niezachwiana.

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI POMOŻE CI:

 • Chronić Twoją firmę przed nieprzewidzianymi zmianami
 • Oferować lepsze warunki płatności i rzetelną ocenę wiarygodności kontrahentów
 • Bezpieczne zwiększanie obrotów i rozszerzanie działalności na nowe rynki

Czym jest ubezpieczenie należności?

2/2

Ubezpieczenie należności Coface pomoże Twojej firmie zminimalizować ryzyko związane z niewypłacalnością klientów oraz przyniesie wymierne korzyści w skutecznym zarządzaniu ryzykiem handlowym i politycznym. Ryzyko handlowe występuje w codziennym obrocie gospodarczym i wynika z braku zapłaty na skutek niewypłacalności prawnej odbiorcy, bądź przewlekłej zwłoki w wywiązywaniu się ze zobowiązań płatniczych odbiorcy. Ryzyko polityczne natomiast związane jest z sytuacją geopolityczną danego kraju. Coface dzięki swojemu globalnemu zasięgowi, zapewnia kompleksową ochronę należności realizowanych w ramach kredytu kupieckiego zarówno w kraju jak i za granicą.
 
Ubezpieczenie należności polega na zapewnieniu ochrony za nieuregulowane faktury. Nieopłacone należności mogą skutkować utratą płynności finansowej i prowadzić do pogorszenia rentowności przedsiębiorstwa. Aby tego uniknąć wymagane jest posiadanie aktualnej i pełnej wiedzy o firmach działających na danym rynku, o branżach, oraz o tym jak zmienia się gospodarka. Opierając się na tej wiedzy jesteśmy w stanie podjąć decyzje, które okażą się trafne i bezpieczne.
 
Nasze wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu należnościami wskazują, że głównym powodem występowania nieuregulowanych płatności jest niewystarczająca wiedza na temat kontrahentów z którymi Twoja firma współpracuje. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia jesteś w stanie zweryfikować potencjalnego klienta, wybrać właściwy rynek oraz określić odpowiedni limit kredytowy. Skutkuje to zmniejszeniem się liczby nieopłaconych faktur w ramach kredytu kupieckiego. Wszystkie firmy sprzedające swoje produkty z odroczonym terminem płatności, mogą skorzystać na ubezpieczeniu należności, ponieważ w sytuacji gdy klient nie ureguluje płatności, wówczas Coface wypłaci odszkodowanie do wysokości ustalonego limitu kredytowego i rozpocznie proces windykacji.

Jak działa ubezpieczenie należności?

1 / 2

Ubezpieczenie należności to zabezpieczenie Twojego przedsiębiorstwa przed stratami wynikającymi z nieuregulowania zobowiązań przez Twoich partnerów biznesowych.

Ubezpieczyciel należności analizuje na bieżąco stabilność finansową Twoich odbiorców . Na podstawie tych analiz ustalana jest wysokość limitu kredytowego do wysokości którego ubezpieczyciel zapewnia ochronę oraz zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku bankructwa, bądź braku płatności ze strony kontrahenta. Bieżący monitoring jest jednym z obowiązków ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie należności to gwarancja bezpieczeństwa Twoich transakcji handlowych. Wszystkie gromadzone informacje na temat  podmiotów gospodarczych oraz kontrahentów naszych klientów trafiają do bazy danych Coface.

Wszelkie gromadzone dane są na bieżąco aktualizowane i poddawane analizom. Gdy jeden z Twoich partnerów znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, zostaniesz przez nas poinformowany o zwiększonym ryzyku transakcji oraz pomożemy Ci zaplanować kolejne przedsięwzięcia w taki sposób, aby wykluczyć potencjalne straty. 

Jak działa ubezpieczenie należności?

2/2

OD POLISY DO ODSZKODOWANIA: 

 • Klient Coface wnioskuje o ubezpieczenie dla kontrahenta
 • Coface dokonuje weryfikacji odbiorcy
 • Coface udziela swojemu klientowi limitu kredytowego dla danego odbiorcy
 • Klient Coface wysyła towary do odbiorcy
 • Odbiorca nie reguluje należności
 • Klient zgłasza przeterminowane należności i zleca dochodzenie należności do Coface
 • Coface rozpoczyna działania windykacyjne
 • Klient przesyła do Coface niezbędne dokumenty do likwidacji szkody
 • Coface wypłaca klientowi odszkodowanie
   

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie należności?

Ubezpieczenie należności, inaczej mówiąc ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia 4 podstawowe korzyści, dzięki którym unikniesz negatywnych konsekwencji wynikających nieuregulowanych faktur.

 • Optymalne zarządzanie należnościami

  Ubezpieczenie należności to narzędzie do zarządzania należnościami: możesz zidentyfikować wiarygodnych klientów i ustalić realne limity kredytowe. Ponadto ubezpieczając należności handlowe w renomowanej, międzynarodowej firmie poprawisz skuteczność odzyskiwania swoich należności i zarządzania ryzykiem.

 • Zabezpieczenie płynności finansowej

  1 na 4 firmy kończy działalność z powodu braku płatności od swoich klientów. Zabezpieczenie firmy przed niezapłaconymi fakturami oznacza ochronę przepływów finansowych. Ubezpieczenie należności jest jedynym narzędziem, które skutecznie chroni Twoją firmę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów, a co za tym idzie nieopłaconymi fakturami z ich strony.

 • Podwyższenie wiarygodności firmy

  Ubezpieczenie należności gwarantuje płynność finansową, dzięki czemu zamiast martwić się o nieopłacone faktury możesz myśleć o rozwijaniu swojego biznesu i inwestycjach. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zwiększa wiarygodność Twojej firmy w instytucjach finansowych, podwyższając zdolność do pozyskiwania nowych środków na inwestycje.

 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa

  Ubezpieczenie należności pomaga ocenić ryzyko i ustalić listę klientów i partnerów, z którymi można bezpiecznie współpracować. Stały monitoring Coface dostarczy informacji natychmiast, kiedy po stronie Twoich kontrahentów odnotujemy niepokojące zmiany, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo Twoich finansów i biznesu.

Spotkaj się z ekspertem Coface

Umów się na kontakt

Innowacyjne narzędzia do skutecznego zarządzania ryzykiem

CofaNet Essentials

CofaNet Essentials to bezpieczna platforma online, dzięki której można w bardzo prosty sposób zarządzać swoim ubezpieczeniem należności. Dzięki CofaNet możesz:

• Stale monitorować portfolio swoich klientów i ich oceny ryzyka
• Czerpać informacje o limitach kredytowych i wnioskować o nowe
• Szybko i łatwo zarządzać polisą
• Zgłaszać przeterminowane faktury
• Kontrolować status zgłoszonych spraw

 

Możesz również korzystać z aplikacji mobilnej CofaMove, aby mieć dostęp do naszych usług gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek potrzebujesz.

CofaServe

Portal Coface API to rozwiązanie służące do integracji Twoich systemów z systemem Coface w zakresie wymiany danych. Dzięki niemu możesz zarządzać usługami Coface za pomocą własnych systemów. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na proste rozwiązanie techniczne, czy też na pełną integrację, możesz połączyć systemy wykorzystywane w Twojej firmie bezpośrednio z danymi dostarczanymi przez Coface, co pozwoli Ci w bezpieczny, wygodny i niezawodny sposób zarządzać ryzykiem finansowym. 

 

> CofaServe

 

Coface Dashboard

Coface Dashboard to narzędzie online, które pozwala:

 

• na przeglądanie i organizację zagadnień związanych z ochroną ubezpieczeniową w Coface 

• analizę ryzyka kredytowego oraz należności

• śledzenie trendów i uzyskanie objaśnień dotyczących aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej zarządzanie programem ubezpieczeń należności, pozwalając przy tym na sprawdzenie poziomu transferu ryzyka.

• monitorowanie aktywnych polis

Jaki jest koszt ubezpieczenia należności?

Koszt ubezpieczenia to tak zwana składka ubezpieczeniowa, stanowi od 0,1 do 1% od zadeklarowanego do ubezpieczenia obrotu.

Warto wziąć pod uwagę, że kwota składki jest znacznie niższa niż ewentualne straty z tytułu utraconych należności.

 

Rozwijaj swój biznes z globalnym ekspertem

100000klientów

200analizowanych krajów

685miliardów euro ekspozycji

AM Best logoAStable outlook

Moody's logoA1Stable outlook

AA-Stable outlook

Jaki jest rzeczywisty koszt braku płatności?

%

Dodatkowy obrót potrzebny do odrobienia strat

Powyższa symulacja pokazuje dodatkowy obrót, jaki firma musi osiągnąć, aby zrekompensować straty wynikające z braku płatności.

Uzyskaj bezpłatną analizę portfela klientów

Często zadawane pytania