Słownik pojęć

Litera B

Beneficjent odszkodowania
Bonus za bezszkodowość

Litera C

Cesja wierzytelności

Litera D

Dostawa towaru
Dłużnik

Litera F

Firma windykacyjna
Franszyza integralna

Litera H

Handel międzynarodowy

Litera K

Klauzula pierwszej transakcji

Litera L

Limit kredytowy
Limit tymczasowy

Litera M

Maksymalna odpowiedzialność

Litera N

Nabywca nazwany
Nabywca nienazwany
Należność
Niewypłacalność

Litera O

Obrót podlegający ubezpieczeniu
Ocena ryzyka kredytowego
Odbiorca
Odbiorca prywatny
Odbiorca publiczny
Odszkodowanie
Okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku

Litera P

Polisa ubezpieczeniowa
Postępowanie przedsądowe
Pośrednik sprzedaży (pośrednik w stosunkach handlowych)
Procent pokrycia
Przeniesienie prawa do odszkodowania
Przewlekła zwłoka
Przyspieszona płatność
Próg konsultacji
Próg zgłaszania

Litera R

Rachunek strat
Roczna całkowita nadwyżka
Roszczenie
Ryzyko braku transferu
Ryzyko handlowe
Ryzyko klęski żywiołowej
Ryzyko polityczne
Rzeczywista niewypłacalność

Litera S

Saldo niezapłaconych faktur
Skład Konsygnacyjny
Składka minimalna
Spór
Subrogacja

Litera T

Termin płatności

Litera U

Ubezpieczenie należności
Udział własny
Umowa sprzedaży
Upoważnienie do reprezentowania
Uznaniowy limit kredytowy

Litera W

Windykacja
Wydłużony termin płatności

Litera Z

Zakres ochrony
Zgłoszenie przeterminowanych należności
Zlecenie przeterminowanej należności