Transformacja budownictwa i energetyki: jakie są czynniki wzrostu w sektorze dotkniętym kryzysem?

Rosnące stopy procentowe i ceny towarów, globalny niedobór siły roboczej: czy sektor budowlany jest dotknięty kryzysem na wszystkich frontach? Sektor boryka się z wieloma trudnościami, które, jak się spodziewamy, utrzymają się w tym roku. Istnieje jednak wiele możliwości wzrostu, w szczególności dzięki rosnącym potrzebom związanym z transformacją energetyczną.

Nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne: kryzys przybiera na sile

 

Pod wpływem rosnących stóp procentowych, cen towarów, zmian na rynku pracy i ograniczonego dostępu do kredytów, branża budowlana i nieruchomości przeżywa okres intensywnych napięć gospodarczych, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i komercyjnym.

 

"Rynek mieszkaniowy stoi w obliczu podwójnego ograniczenia: szybkiego wzrostu stóp procentowych i globalnego niedoboru siły roboczej. Z kolei firmy działające na rynku nieruchomości komercyjnych szczególnie ucierpiały z powodu upowszechnienia się telepracy, co doprowadziło do gwałtownego spadku popytu na miejsca pracy, oraz wysokich stóp procentowych, które znacznie spowolniły liczbę transakcji na rynku nieruchomości" - wskazuje Jonathan STEENBERG, ekonomista ds. Wielkiej Brytanii, Irlandii, krajów skandynawskich i sektora budowlanego.

 

Kwestie te wpływają również na zdywersyfikowany sektor budowlany, wywierając konkretny wpływ na wyniki. Rosnące ceny budynków i gruntów spowodowały wzrost cen inwestycji, a rosnące stopy procentowe zmniejszają zdolność kredytową firm z sektora nieruchomości komercyjnych.

 

"W ramach GSE doświadczamy średnio 40% spadku liczby projektów dotyczących nieruchomości komercyjnych. I dotyczy to wszystkich krajów i rynków, na których działamy", zauważa Roland PAUL, prezes grupy Global Solutions & Engineering (GSE), globalnego wykonawcy specjalizującego się w projektach nieruchomości komercyjnych z rozwiązaniami "pod klucz" (projektowanie, budowa, rozbudowa, renowacja, fit-out): fabryki, siedziby firm, centra logistyczne.

 

Transformacja energetyczna: możliwości dla profesjonalistów z branży budowlanej

Liczne plany stymulacyjne w Europie i Stanach Zjednoczonych pokazują, że inwestycje w transformację energetyczną są obecnie na wysokim poziomie i mogą generować konkretne możliwości lub kluczowe czynniki wzrostu, na których można zarabiać.

Obecnie tendencja jest bardziej w kierunku renowacji niż budowy.

Efektywność energetyczna jest coraz bardziej podkreślana w nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych, szczególnie w przypadku rozwoju obiektów przemysłowych, co stanowi duże wyzwanie dla branży.

wyjaśnia Abou DEMBELE, dyrektor ds. przemysłu budowlanego i poręczeń.

To samo dotyczy procesu reindustrializacji, który już trwa w kilku krajach, a nie tylko w dużych miastach. Trend ten potwierdza się w wielu sektorach działalności. Podczas gdy transformacja energetyczna stwarza poważne ograniczenia dla branży budowlanej (normy środowiskowe, procedury administracyjne itp.), zidentyfikowane możliwości są obfite i zapewniają nowe źródła wzrostu dla graczy w tym sektorze:

  • czyste place budowy pod względem zarządzania środowiskiem;
    zachowanie bioróżnorodności w projektach budowlanych i renowacyjnych;
  • wykorzystanie materiałów zmniejszających ślad węglowy;
  • uwzględnienie dobrego samopoczucia profesjonalistów w sektorze.

"Rynek może być napędzany przez korzystną dynamikę. Jednak samo przestrzeganie norm nie wystarczy. Dzisiejsza branża budowlana ma do odegrania rolę w doradzaniu swoim klientom, którzy mają wysokie oczekiwania, jeśli chodzi o aspekty środowiskowe. Od teraz nie można budować bez myślenia o wpływie CSR",analizuje Roland Paul.

Autorzy i eksperci