Oceń dowolną firmę jednym kliknięciem dzięki URBA360

Uzyskaj dostęp do kluczowych wskaźników oceny firmy dzięki URBA360

A screen showing URBA360, the Coface tool a handy business-risk analysis tool, giving access key indicators to evaluate businesses quickly. The screen shows risk assessment diagrams.

Natychmiastowa ocena z URBA360

URBA360 to najlepsza platforma do podejmowania pewnych decyzji handlowych. Uzyskaj dostęp do unikalnych danych i spostrzeżeń ekspertów Coface na temat milionów firm w ponad 190 krajach.

 • Z łatwością oceniaj i monitoruj klientów, dostawców i partnerów handlowych.
 • Dokonuj świadomych wyborów, ograniczaj ryzyko i stymuluj rozwój biznesu. Zaufaj Urba360, aby podejmować pewne decyzje handlowe.

Dostęp do 5 kluczowych wskaźników ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji

Łączymy dokładne i szczegółowe informacje z opiniami naszych ekspertów ds. ryzyka kredytowego, dzięki czemu możesz oceniać i monitorować swoich klientów, dostawców i partnerów biznesowych jednym rzutem oka dzięki URBA360.

 • Scoring - ocena DRA

  DRA(ocena ryzyka dłużnika) to ocena firmy określająca prawdopodobieństwo, że w ciągu 12 miesięcy firma będzie w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec kontrahentów. Ocena ryzyka dłużnika jest wyrażona w skali od 0 do 10.

 • Opinia kredytowa

  To rekomendacja kredytowa Coface do 100 tys. € ułatwiającą zarządzanie decyzjami kredytowymi na powtarzających się małych i średnich transakcjach. Rekomendacja ta jest wyrażona w walucie krajowej, zawiera się w 5 zakresach kwot i może być monitorowana.

 • Ocena ryzyka sektora

  Wyrażona w czterostopniowej skali (ryzyko niskie, średnie, wysokie oraz ryzyko bardzo wysokie) i jej trend w 13 sektorach biznesowych (takich jak chemia, handel detaliczny, energia…) z 6 regionów geograficznych.

 • Ocena ryzyka kraju

  Ilościowo określa względną siłę podstawowych aktywów danego kraju i podatność na wstrząsy, przejawiające się jako brak płatności ze strony przedsiębiorstw. Wyrażona w skali od A1 do E.

 • Wskaźniki finansowe

  Obroty, kapitał własny akcjonariuszy, aktywa trwałe, zobowiązania i wyniki finansowe podmiotu.

Widok 360° na rodzaje ryzyka wpływające na decyzje biznesowe

Oceniaj ryzyko niewypłacalności dzięki kompleksowemu rozwiązaniu:

 • Uzyskuj opinie kredytowe Coface, będące rekomendacją poziomu kredytu kupieckiego jakiego możesz udzielić swoim kontrahentom
 • Analizuj scoring swoich partnerów, dzięki któremu oszacujesz prawdopodobieństwo regulowania przez nich należności
 • Zapoznaj się z poziomem ryzyka krajów i sektorów, w których działają Twoi klienci
 • Korzystaj z kluczowych danych do oceny ryzyka i stale monitoruj portfolio swoich kontrahentów, aby bezpiecznie rozwijać biznes

Unikalne dane, dzięki szerokiemu spojrzeniu na ryzyko

Nasze dane są wyjątkowe, ponieważ bazują na 75-letnim doświadczeniu w zakresie ubezpieczeń kredytów:

 • 10 000 podejmowanych decyzji kredytowych każdego dnia
 • rzetelna i spójna metodologia analizowania danych
 • 195 milionów analizowanych firm w naszej bazie

W oparciu o dane ubezpieczyciela należności, udostępniamy naszym klientom rzetelne i pogłębione informacje dotyczące:

 • Opóźnień w płatnościach
 • Braku płatności
 • Obniżenia oceny kredytowej
 • Oceny naszych ekonomistów na temat ryzyka sektorów i krajów

Bądź o krok przed konkurencją, dzięki najświeższym informacjom

Coface monitoruje firmy, aby natychmiast informować Cię o niepokojących zmianach w ich kondycji.

Za każdym razem, gdy Coface wykryje zmianę w monitorowanej spółce z Twojego portfela, zostaniesz o tym pilnie zawiadomiony:

 • za pomocą wiadomości e-mail
 • za pośrednictwem aplikacji iCON Coface
 • Bezpośrednio przez Twoje systemy ERP lub CRM za pomocą rozwiązania iCON by Coface APIs

> Śledź kluczowe dane, przewiduj zagrożenia i wykorzystuj szanse w czasie rzeczywistym

> Zabezpiecz swój sukces biznesowy dzięki monitoringowi Coface

 

Szybki dostęp do analiz biznesowych online

iCON Coface

Witamy w przyszłości świadomego podejmowania decyzji! Poznaj moc iCON Coface.

 

iCON by Coface to platforma, która wykorzystuje szeroką wiedzę informacyjną organizacji, aby dostarczać wiarygodne dane. Unikalne analizy Coface zebrane w jednym miejscu pomogą Ci napędzać rozwój przy jednoczesnym podejmowaniu najlepszych decyzji dla Twojej firmy.

Coface API

Nasze rozwiązanie API pozwala na:

 

- usprawnienie procesów wyszukiwania i identyfikacji firm, dzięki dostępowi do danych Coface bezpośrednio z własnego systemu

- integrację procesu zamawiania/pobierania danych bezpośrednio do własnych systemów CRM, ERP i na strony internetowe

- pobieranie Raportów handlowych, Scoringów oraz Opinii kredytowych we wszystkich standardowych formatach (XML, JSON, HTML, PDF)

- aktualizację portfela w czasie rzeczywistym, dzięki opcji monitorowania.

URBA360

URBA360 to intuicyjna i interaktywna aplikacja internetowa, która zapewnia dostęp do ekskluzywnych danych Coface w celu oceny ryzyka biznesowego na całym świecie.

 

Narzędzie URBA360 dostępne jest za pośrednictwem platformy iCON by Coface. Umożliwia użytkownikom dostęp do wskaźników, takich jak Score, @Credit Opinion oraz ocena ryzyka krajów i sektorów.

Często zadawane pytania

Patrz także