Coface dołącza do Net-Zero Asset Owner Alliance

Coface wzmacnia swoje zaangażowanie w ochronę środowiska, dołączając do Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) i podpisując Principles for Responsible Investment (PRI) zgodnie z porozumieniami paryskimi mającymi na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C do końca wieku.

Uruchomiona we wrześniu 2019 r. pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, NZAOA to grupa międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych zobowiązanych do przeniesienia swoich portfeli inwestycyjnych w kierunku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. PRI to globalna inicjatywa zainicjowana również przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zachęcająca firmy do uwzględniania kwestii środowiskowych w swoich praktykach inwestycyjnych.

Dołączając do Net-Zero Asset Owner Alliance, Coface zobowiązuje się do:

  • aktywnego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym poprzez zaangażowanie 20 głównych podmiotów przyczyniających się do emisji dwutlenku węgla w celu zmniejszenia ich śladu węglowego
  • Zmniejszenia śladu węglowego swojego portfela inwestycyjnego o 30% do 2025 r. i o co najmniej 40% do 2030 r. (w porównaniu z 2020 r.)[1].
  • Zademonstrowanie Sojuszowi postępów w finansowaniu transformacji energetycznej.

Zobowiązania te stanowią nowy krok w strategii środowiskowej Coface, który dokonał już przeglądu swojej polityki gwarantowania ubezpieczeń kredytów, aby wykluczyć nowe polisy przeznaczone głównie do ubezpieczania sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego, gwarantowane przez instytucje finansowe lub obejmujące pojedynczego nabywcę. Wyłączenia te stanowią uzupełnienie wyłączeń dotyczących działalności związanej z węglem, które obowiązują już od wielu lat.

Coface nadal wspiera również długoterminowe projekty ESG poprzez swoje rozwiązania ubezpieczeniowe Single Risk

Dołączając do Net-Zero Asset Owner Alliance, wzmacniamy nasze zaangażowanie we wspieranie transformacji energetycznej i osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r. poprzez pośredni cel dekarbonizacji dla naszego portfela inwestycyjnego ustalony na -30% do 2025 r.

komentuje Carole Lytton, sekretarz generalny Coface.

[1] Zobowiązanie dotyczy portfela inwestycyjnego (zakres 1 i 2, zakres: akcje i obligacje korporacyjne).

Autorzy i eksperci

  • Carole LYTTON

    General Secretary