Nasza oferta

Ochrona uzupełniająca

Ochrona wykraczająca poza typowe ubezpieczenie należności

CZTERY POWODY, ABY WYBRAĆ TOPLINER:

  • dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy TradeLiner
  • duża elastyczność w wyborze kwot i terminów
  • odpowiedź na rosnące potrzeby klientów Coface, dotyczące przyznawanych limitów ubezpieczeniowych
  • dostęp on-line do procesu akceptacji limitów kredytowych
TopLiner to odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów. Jest to uzupełniająca ochrona ubezpieczeniowa, w stosunku do standardowych limitów kredytowych przyznanych przez Coface. Umożliwia elastyczny dobór zarówno kwoty dodatkowej ochrony, jak i okresu jej obowiązywania.

 

Usługa ta oferowana jest w Coface firmom posiadającym już polisę TradeLiner, nie wymaga jednak podpisania dodatkowej umowy ubezpieczeniowej. Klient może zamówić tę usługę w dowolnym momencie, w prosty i szybki sposób, za pośrednictwem aplikacji Cofanet Essentials.

 

 

W RAMACH UBEZPIECZENIA TOPLINER MOŻNA UZYSKAĆ LIMITY KREDYTOWE:

 

- o wartości od 20 tys. PLN do 20 mln PLN

- na okres od 30 do 90 dni

 

 

ŁATWY DOSTĘP I DUŻA ELASTYCZNOŚĆ W KILKU KROKACH:

  • wybór kwoty uzupełniającej ochrony
  • ustalenie okresu ubezpieczenia, obejmującego wnioskowaną liczbę dni
  • śledzenie procesu akceptacji oraz oferowanych stawek w trybie on-line za pośrednictwem aplikacji Cofanet
  • zatwierdzenie natychmiastowego rozpoczęcia biegu ubezpieczenia

ZADZWOŃ 22 465 00 22 lub NAPISZ sales@coface.pl

Topliner - przykład z rynku

Topliner - przykład z rynku

Producent działający w branży energetycznej i ubezpieczający swoje należności w Coface od kliku lat współpracuje z wykonawcą dużych hal produkcyjnych. Firmy zrealizowały szereg kontraktów na dostawy aparatury energetycznej, które w pełni objęte były limitem kredytowym przyznanym przez Coface.

 

Wykonawca zwykle wykazywał się wyjątkową dyscypliną płatniczą realizując swoje zobowiązania przed upływem 120-dniowych terminów płatności, ujmowanych w fakturach wystawianych przez producenta. Jednak przy realizacji ostatniego kontraktu dyscyplina płatnicza wykonawcy uległa pogorszeniu. Pojawiły się opóźnienia w płatnościach, o których - zgodnie z warunkami polisy - producent był zobligowany poinformować Coface. Ustalony wcześniej limit kredytowy został anulowany.

Kłopoty wykonawcy z płynnością okazały się jednak przejściowe i wszystkie zobowiązania wobec producenta zostały uregulowane.

 

W związku z nowym, dużym projektem obejmującym wykonanie kompleksu hal, wykonawca i producent rozpoczynają negocjacje na temat kolejnych dostaw - o większej niż wcześniej skali. Na wniosek producenta o przyznanie limitu kredytowego w wysokości znacznie przekraczającej poziom wcześniej obowiązującego limitu, Coface przyznaje limit kredytowy w wysokości niepełnej.

W świetle rygorystycznych postanowień procedury kredytowej producenta, obligujących go do przeniesienia większej części ryzyka na profesjonalnego ubezpieczyciela, producent wnioskuje o uzupełniającą ochronę TopLiner. Dzięki tej ochronie, uzgodnionej z Coface na okres kolejnych trzech miesięcy, producent uzyskuje satysfakcjonującą ochronę ubezpieczeniową, pozwalającą mu na płynne kontynuowanie biznesowo istotnej współpracy z wykonawcą.

Góra
  • Polish
  • English