Nasza oferta

Czym jest faktoring

Faktoring to doskonały sposób na pozyskanie środków celem bieżącego finansowania należności przedsiębiorstwa

Klient zbywa do Coface wierzytelności przysługujące mu wobec odbiorców z tytułu dostawy towarów z zaoferowaniem Odbiorcom dodatkowego okresu na spłatę tych wierzytelności.
 
Czym jest faktoring
 

czym jest faktoring?

Faktoring to w dzisiejszych czasach najszybciej rozwijająca się usługa finansowa dla firm, która polega na zakupie, finansowaniu oraz zarządzaniu przez instytucję finansową należnościami.
 
Dzięki faktoringowi możliwe jest otrzymanie przez dostawcę zapłaty za sprzedane towary lub usługi w postaci zaliczki bezpośrednio po przesłaniu do Faktora zestawienia wystawionych faktur. Zaliczka w zależności od ustaleń warunków umowy faktoringowej może wynieść do 90% kwoty faktury. Pozostała cześć należności zostaje przekazana po otrzymaniu przez faktora płatności ze strony odbiorcy. Plusem faktoringu jest wsparcie faktora, który w imieniu dostawcy może upomnieć się o płatność. Dodatkowo w przypadku faktoringu pełnego faktor przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia niewypłacalności odbiorców. Dzięki temu Faktorant jest zabezpieczony przed bankructwem  lub przewlekłą zwłoką w płatności ze strony odbiorcy.
 
Faktoring to również szybki sposób na uwolnienie środków zamrożonych w wystawionych fakturach. W sytuacji, gdy firma oczekuje spłaty faktur wystawianych za sprzedany produkt lub usługę, nie jest w stanie korzystać ze wszystkich dostępnych środków finansowych. Jeśli zobowiązanie zostanie przeniesione do faktora wówczas należności te zostaną natychmiast sfinansowane.
Oferujemy faktoring eksportowy odwrócony, faktoring pełny i faktoring niepełny bez regresu.

Na czym polega

Warto wiedzieć

USŁUGA FAKTORINGU POLEGA NA ZAMIANIE NALEŻNOŚCI NA GOTÓWKĘ.

Klient zbywa do Coface wierzytelności przysługujące mu wobec odbiorców z tytułu dostawy towarów z zaoferowaniem odbiorcom dodatkowego okresu na spłatę tych wierzytelności.

 

W chwili wystawienia faktury i wysłania towaru do odbiorcy blokujesz swoje środki finansowe oraz ograniczasz bieżącą płynność finansową. Płynność finansowa zostaje przywrócona w momencie opłacenia należności przez odbiorcę. Chwilowe spadki płynności mogą być niegroźne dla Twojej firmy, jednak wydłużone terminy płatności, takie jak 90, 180, 270 i więcej dni mogą stanowić poważne ograniczenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Góra
  • Polish
  • English