pol-PL

TOP 500 CEE 2022

TOP500CEE2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O RANKINGU
 
Coface - międzynarodowy ubezpieczyciel należności i najsilniejsza w regionie CEE grupa wywiadowni gospodarczych - przygotowuje XVII ranking największych firm Europy Środkowo-Wschodniej TOP 500 CEE 2022. W tym roku zestawienie ponownie powstaje pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”, który opublikuje ranking pod koniec października 2022 r. na swoich łamach oraz na portalu https://www.rp.pl/ekonomia.
Ranking TOP 500 CEE zyskał markę i uznanie biznesu i mediów, które chętnie prezentują to zestawienie. Także firmy znajdujące się na liście rankingowej doceniają wagę tego wyróżnienia, informując o tym środowisko biznesowe.
 
W rankingu TOP 500 CEE 2022 zaprezentujemy 500 przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Regionu, które zanotowały największe obroty w 2021 roku w ujęciu bezwzględnym. W przypadku grup kapitałowych w rankingu uwzględnione zostaną dane skonsolidowane spółek z grupy, co umożliwia pokazanie rzeczywistego znaczenia i siły największych koncernów regionu. W opracowaniu analizujemy także strukturę sektorową, zmiany rentowności i zatrudnienia oraz kondycję rynków na których działają.
 
Aby zgłosić firmę do rankingu TOP 500 CEE 2022
 prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 9 września 2022 roku. 

Poniżej przedstawiamy dane finansowe naszej firmy:

Prosimy o odpowiedz : TAK lub NIE

Dane firmy / grupy kapitałowej. W przypadku grup kapitałowych prosimy o podanie danych skonsolidowanych.

Uwaga: W przypadku grup kapitałowych dane jednostkowe nie zostaną uwzględnione. Prosimy zaznaczyć, czy podane dane są:

Dane 2020:

Dane 2021:

Osoba zgłaszająca - do kontaktu w sprawie rankingu:

Góra
  • Polish
  • English