05.10.2022
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2022 - Raport Coface

Niewypłacalności

Coface opublikował raport na temat niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 3 kwartałach 2022 roku. 

Statystyki zaczynają odzwierciedlać coraz trudniejsze warunki gospodarowania dla przedsiębiorstw.

Wzrost niewypłacalności o blisko 5 proc., w tym postanowień ogłaszanych przez sądy aż o 22,5 proc.

Nadal rośnie popularność uproszczonej procedury pozasądowej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych. 

 

Od 1 grudnia 2021 r. działalność rozpoczął Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), dający możliwość uruchomienia procedury ogłoszenia niewypłacalności poprzez tzw. obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie). Formy te zastąpiły publikowane w MSiG uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu funkcjonujące na mocy ustawy covidowej od 19.06 2020 do 30.11.2021).  W załączonym raporcie Coface dane z KRZ są dodane do statystyk przedstawiających tradycyjne postępowania o upadłości i restrukturyzacji ogłaszane przez sądy. 

 • Analizując dane na temat niewypłacalności w trzech kwartałach 2022 roku i porównując je z danymi sprzed roku należy uwzględnić wszystkie zmiany prawne i regulacyjne jakie nastąpiły w tym czasie i miały wpływ na statystyki.
 • Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w okresie 9 miesięcy 2022 r. (wg stanu wiedzy na 30 września br.) wyniosła 1.926 przypadków i jest wyższa o 4,6 proc.w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:
  • w ciągu 9 miesięcy 2022 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 767 polskich firm, czyli o 22,5 proc. więcej niż rok temu (wg danych na koniec września)
  • dodatkowo w ciągu 9 miesięcy br. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych  opublikowano 1.159 tzw. obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie) – spadek o 4,6 proc.
 • Wśród postępowań sądowych zdecydowanym liderem są postępowania o zatwierdzenie układu – 402 sprawy, a ich liczba wzrosła o 126 proc. głównie w związku z popularnością stosowania procedury pozasądowej, w następstwie której sąd ogłasza tego typu decyzję. Wzrosła także liczba postępowań sanacyjnych, zmalała natomiast liczba upadłości likwidacyjnych oraz obu form postępowań układowych.
 • Statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności w budownictwie, transporcie, handlu oraz w usługach. Mniej przypadków zanotowano z tylko w produkcji, a sytuacja w rolnictwie nie zmieniła się.
 • Nadal obserwujemy trend, w którym liczba (ponad 2/3) niewypłacalności przedsiębiorców (w tym rolników) znacznie przewyższa liczbę niewypłacalnych spółek z o.o., których wcześniej zawsze było najwięcej w zestawieniach. 

W załączeniu pełny raport wraz z komentarzami i prognozami ekspertów Coface: 

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Barbara Kamińska, dyrektor ds. oceny ryzyka w Coface Poland

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca prawny – szef departamentu egzekucji i restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface

 

Niewypłacalności_3 kw 2022

 

 

PEŁNY RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ

Pobierz tę notatkę prasową : Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2022 - Raport Coface (1,31 MB)
Góra
 • Polish
 • English