04.01.2023
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Niewypłacalności firm w Polsce w 2022 roku - Raport Coface

Niewypłacalności firm w Polsce w 2022 roku - Raport Coface

Coface opublikował raport na temat niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w 2022 roku. 

Wzrost niewypłacalności firm nabiera tempa, w roku 2022 przybyło ich aż o 30 procent.

Firmy, które skorzystały z uproszczonej procedury pozasądowej poprzez KRZ stanowiły 63%.

Wszystkie sektory gospodarki poza rolnictwem odnotowały wzrost liczby niewypłacalności.

 

 • Analizując dane na temat niewypłacalności w 2022 roku i porównując je z danymi z ubiegłego roku należy uwzględnić wszystkie zmiany prawne i regulacyjne jakie nastąpiły w tym czasie i miały wpływ na statystyki.
 • Łączna liczba 2.752 niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 2022 r. jest o 30 proc.wyższa niż w roku 2021. Obserwujemy zdecydowany wzrost stosowania procedury pozasądowej (KRZ).
 • Na łączną liczbę niewypłacalności złożyły się postępowania sądowe (których udział sięgnął 37 proc.) i obwieszczenia pozasądowe (63 proc.). W ciągu 12 miesięcy 2022 r. liczba niewypłacalności potwierdzanych na drodze pozasądowej, z wykorzystaniem nowej procedury w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, dostępnej od 1.12.2021 r., o ponad 2/3 przewyższyła liczbę spraw przeprowadzanych na drodze sądowej:
  • W całym 2022 roku sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji1.029 polskich firm (wg danych na koniec grudnia 2022),czyli o 10 proc. więcej niż w 2021 r.
  • dodatkowo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych  opublikowano 1.723 tzw. obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie) – czyli ażo 45 proc. więcejniż w całym 2021 roku.
 • Wśród postępowań sądowych:
  • Po raz pierwszy na szczyt trafiły postępowania o zatwierdzenie układu(520, wzrost r/r o 59%), których liczba dynamicznie rosła w związku z popularnością stosowania procedury pozasądowej (KRZ), w następstwie której sąd ogłasza tego typu decyzję. Przypomnijmy, że w 2020 roku takich postępowań było zaledwie 28, a w 2021 roku liczba wzrosła już do 328.
  • Liczba dotychczas najczęściej ogłaszanych upadłości likwidacyjnych spadła o 12 proc.
  • Zmniejszyła się liczba przyspieszonych postępowań układowych (ze 132 w 2021 r.  do 79 w 2022 r.) na co także wpływ miało pojawienie się nowej procedury pozasądowej.
 • Rok 2022 przyniósł wzrost niewypłacalności prawie we wszystkich branżach, co odzwierciedla stale pogarszające się warunki gospodarowania dla przedsiębiorstw. Największy skok zanotował transport (+105 proc.). Nadal obserwujemy bardzo duży wzrost (w granicach 40 proc.) w handlu, budownictwie i usługach. Statystyki wskazują, że w mijającym roku problem niewypłacalności nie dotknął jeszcze mocno sektora produkcji (wzrost tylko o 11 proc.). Jedyną gałęzią, w której zanotowano spadek liczby niewypłacalności jest rolnictwo, notujące w ostatnich latach regularny, dynamiczny wzrost upadłości.
 • Analizując formy prawne niewypłacalności sądowych i pozasądowych obserwujemy utrzymujący się trend, w którym liczba niewypłacalności przedsiębiorców (ponad 2/3) znacznie przewyższa liczbę niewypłacalnych spółek z o.o.(24 proc.), których wcześniej zawsze było najwięcej w zestawieniach. Wynika to m.in. z tego, że aż 80proc. (1.380 przypadków) spośród 1.723 wszystkich pozasądowych obwieszczeń w KRZ dotyczyło przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą). Ta forma stała się bardzo popularna i coraz więcej przedsiębiorców chcących zyskać na czasie w trudnym dla siebie okresie, decyduje się na złożenie wniosku do KRZ o obwieszczeniu dnia układowego.

W załączeniu pełny raport wraz z komentarzami i prognozami ekspertów Coface: 

 

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Barbara Kamińska, dyrektor ds. oceny ryzyka w Coface Poland

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca prawny – szef departamentu egzekucji i restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface

wykres niewypłacalności 2022
Pobierz tę notatkę prasową : Niewypłacalności firm w Polsce w 2022 roku - Raport Coface (1,28 MB)
Góra
 • Polish
 • English