pol-PL
17.04.2018
Publikacje ekonomiczne

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów

Teraz, gdy Stany Zjednoczone i Europa osiągnęły najwyższy poziom wzrostu gospodarczego, firmy przygotowują się na ograniczenia podaży i ryzyko protekcjonistyczne

  • W krajach rozwiniętych pojawiają sięznaki świadczące o zakończeniu cyklu koniunkturalnego
  • Ryzyko protekcjonizmu nasila się
  • Nigeria, RPA i sektory energetyczne w Brazylii, Argentynie i Chile korzystają na wzroście cen surowców

 

Na optymizm przedsiębiorców zaczyna wpływać ryzyko wystąpienia wojny handlowej

 

Wydaje się, że szczególnie silny globalny wzrost gospodarczy (prognoza Coface na poziomie 3,2 proc. w 2018 r.) osiągnął swój szczyt i zauważalne są przejawy pewnego osłabienia w krajach rozwiniętych. Sytuację tę potwierdzają statystki upadłości przedsiębiorstw. W roku 2017 nastąpił bezprecedensowy spadek ich liczby, jednak w 2018 roku spodziewane jest zwolnienie tempa tego trendu: -7 proc. w strefie euro i -5 proc. w Stanach Zjednoczonych. Portugalia, która cieszy się niezwykle dynamicznym wzrostem gospodarczym, awansowała w ocenie kraju do poziomu A2.

 

Zazwyczaj cykl koniunkturalny w Stanach Zjednoczonych wyprzedza kraje strefy euro i kraje rozwijające się. Podczas gdy, wskaźnik optymizmu przedsiębiorców i poziom wykorzystania możliwości produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych sugerują rekordowy czas trwania bieżącego cyklu, spadek zysków przedsiębiorstw (-10,3 proc. z roku na rok pod koniec 2017 r.) i ryzyko przegrzania rynku pracy zwiastują zmianę fazy. W strefie euro, po kilku rekordach w 2017 r., wskaźniki koniunktury pokazują wyraźnie, że przekroczony został szczyt wzrostu gospodarczego. Ten punkt zwrotny zbiega się z dużymi ograniczeniami podażowymi i wysokim poziomem ryzyka politycznego.

 

Protekcjonistyczna gorączka, która ogarnęła cały świat od momentu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oraz widmo globalnej wojny handlowej, mogą częściowo wyjaśnić utratę zaufania przedsiębiorców. Coface przewiduje, że prezydent Trump będzie kontynuował politykę ogłaszania środków protekcjonistycznych przed tzw. wyborami środka kadencji, zaplanowanymi na listopad 2018 r., co może wpłynąć na wyniki przedsiębiorstw. W perspektywie krótkoterminowej, ostatnie działanie polegające na nałożeniu ceł na część chińskich produktów nie będzie miało znaczącego wpływu na realną gospodarkę ani na dynamikę światowego handlu (prognoza Coface + 3,7 proc. w 2018 r.). W dłuższej perspektywie otwarta wojna handlowa między Chinami i Stanami Zjednoczonymi mogłaby się nasilić w niektórych sektorach, takich jak technologie teleinformacyjne (branża ICT).

 

Spadek ogólnego ryzyka korporacyjnego

 

W związku z rosnącym globalnym popytem, wzrost cen ropy spowodował podniesienie przez Coface oceny Nigerii (z D do C), ósmego największego eksportera ropy naftowej na świecie, jak również aktualizację ocen sektorów energetycznych w Brazylii („średnie ryzyko"), w Argentynie („średnie ryzyko") oraz w Chile („niskie ryzyko"). Podniesienie oceny Republiki Południowej Afryki do poziomu B uwzględnia również fakt ożywienia gospodarczego, które spowodowało zwiększenie produkcji w sektorach: chemicznym (obecnie „średnie ryzyko"), papierniczym („średnie ryzyko"), jak również sprzedaży detalicznej („średnie ryzyko"). Z drugiej strony wyższe ceny surowców są niekorzystne dla niektórych krajów importujących, takich jak Tunezja, której ocena kraju została obniżona do poziomu C.

 

Pomimo zachodnich sankcji odnotowuje się ożywienie gospodarcze w Rosji, przy czym głównym czynnikiem napędowym jest konsumpcja gospodarstw domowych, a w mniejszym stopniu wzrost inwestycji, co powoduje poprawę ocen w trzech sektorach: chemicznym (obecnie „niskie ryzyko"), papierniczym („średnie ryzyko") i budowlanym („wysokie ryzyko").

 

Przechwytywanie

 

 

 

Oceny ryzyka Coface dla 160 krajów obejmują 8-stopniową skalę w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko raczej akceptowalne), A4 (ryzyko akceptowane), B (ryzyko istotne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie), E (ryzyko ekstremalne).

 

Oceny ryzyka sektorowego Coface (13 sektorów w 6 regionach geograficznych, w 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB)obejmują skalę 4-stopniową: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie i ryzyko bardzo wysokie.

Pobierz tę publikację : Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów (418,82 kB)

Kontakt
Patrz także


Publikacja ekonomiczna Coface zawierająca aktualizację ocen (w jęz. angielskim) znajduje sięTUTAJ.

Grafika z ocenami ryzyka sektorów TUTAJ.

Mapa ryzyka krajów znajduje się TUTAJ.

Góra
  • Polish
  • English