10.04.2018
Publikacje ekonomiczne

Badanie płatności wśród firm w Chinach 2018

Badanie płatności wśród firm w Chinach 2018

Chińska gospodarka odnotowała poprawę w roku 2017. W wyniku silnego popytu oraz liberalnej polityki monetarnej i fiskalnej PKB wzrósł z poziomu 6,7 proc. w 2016 r. do 6,9 proc. w 2017 r.W rezultacie przedsiębiorstwa osiągnęły wyższy poziom pewności, zarówno pod względem oczekiwań ekonomicznych, jak i procedur zarządzania ryzykiem.

 

Od 2003 roku Coface prowadzi badania dotyczące doświadczeń płatniczych firm w Chinach, którego celem jest lepsze zrozumienie praktyk zarządzania kredytami korporacyjnymi i doświadczeń w zakresie płatności. W naszym najnowszym badaniu zbieranie danych miało miejsce w ostatnim kwartale 2017 r., a  odpowiedzi otrzymaliśmy od 1 003 firm.

 

40 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie korzysta z żadnych narzędzi zarządzania kredytami. Jest to zrozumiałe w kontekście poprawy warunków płatniczych. Średnie terminy płatności w Chinach wzrosły do 76 dni w 2017 r.(w porównaniu z 68 dniami w 2016 r.). Natomiast mniej respondentów odnotowało wzrost opóźnień w płatnościach (29 proc. w 2017 r. w porównaniu z 46 proc. w 2016 r.).

 

Niezależnie od powyższych wyników, długofalowe ryzyko nadal rośnie, pomimo lepszych warunków gospodarczych. Odsetek respondentów, którzy doświadczyli opóźnień w płatnościach powyżej 120 dni wzrósł do 26 proc. w 2017 r. z 19 proc. w 2016 r. Odsetek przedsiębiorców, którzy doświadczyli wyjątkowo długich (ponad 180 dni) opóźnień w płatnościach przekraczających 2 proc. ich rocznych obrotów także wzrósł: z 35 proc. w 2016 r. do 47 proc. w 2017 roku.

 

Bardziej niepokojące jest jednak to, że odsetek respondentów, którzy wskazali, że wyjątkowo długie opóźnienia w płatnościach dotyczyły ponad 10 proc. ich rocznych obrotów wzrósł do 21 proc. w 2017 r. z 11 proc. w 2016 r. Z doświadczenia Coface wynika, że około 80 proc. tych wyjątkowo długich opóźnień w płatnościach nie zostaje w ogóle spłaconych. W przypadku, gdy stanowią one znaczną część całkowitego rocznego obrotu firmy, przepływy pieniężne firmy mogą być zagrożone.

 

W gospodarce chińskiej można zaobserwować obszary, w których występują trudne warunki. W sektorze energetycznym (33 proc. firm), budowlanym (32 proc.) i motoryzacyjnym (27 proc.) odnotowano najwięcej wyjątkowo długich opóźnień w płatnościach, dotyczących ponad 2 proc. obrotów. Najmniej natomiast występowało w przemyśle papierniczym i tekstylnym (10 proc. firm), a następnie w przemyśle farmaceutycznym (15 proc. firm).

Pobierz tę publikację : Badanie płatności wśród firm w Chinach 2018 (256,06 kB)

Kontakt
Patrz także


Badanie w języku angielskim znajduje się TUTAJ.

Góra
  • Polish
  • English