EDYCJA 2018

Biznes na fali - czy ryzyka zniknęły?

Country Risk 2018
 
21 marca 2018 odbyła się XIII edycja Coface Country Risk Conference. Konferencje poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. Gościem Specjalnym konferencji był prof. Grzegorz Kołodko - wygłosił wykład na temat uwarunkowań i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki.
 
 

Szczegóły na stronie konferencji crc - kliknij tutaj

 
Konferencja odbyła się 21 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym POLIN Warszawie. Temat tego wydarzenia brzmiał <<Biznes na fali- czy ryzyka zniknęły?>>
 
Polska gospodarka w 2017 roku wzrastała w tempie najwyższym od sześciu lat. Przedsiębiorstwa w Polsce umiejętnie wykorzystują sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – w przypadku wielu firm, za zwiększonymi obrotami podążyły wyższe zyski. Prognozy gospodarcze wskazują, że chociaż w 2018 roku powinniśmy spodziewać się słabszego tempa rozwoju polskiej gospodarki, to nadal będzie ono na solidnym poziomie. Nasi eksporterzy korzystają z poprawy koniunktury na rynkach światowych, która ma miejsce także w strefie euro, czyli głównym kierunku eksportowym Polski. Z kolei na rynku wewnętrznym firmy mogą liczyć na stabilny popyt, który zasilany jest konsumpcją gospodarstw domowych i odbudowującymi się inwestycjami.
 
Jednak w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym nadal istnieją ograniczenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w Polsce. Trudności w zapełnieniu wakatów, czy niejasne i niespójne przepisy prawne są często wymieniane jako bariery w bieżącej działalności i rozwoju firm. Z jakim jeszcze ryzykiem muszą liczyć się przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych?
 
Konferencja Coface Country Risk po raz kolejny okazała się dużym sukcesem. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 osób, odpowiedzialnych  za funkcje kierownicze i menadżerskie dużych i średnich firm.
 
Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w przyszłorocznej edycji Country Risk 2019. Zapraszamy również do zapoznania się z nagraniami wystąpień oraz zdjęciami znajdującymi się na stronie: http://countryriskconference.pl/

Poniżej znajdują się linki do nagrań wystąpień mówców:

Panorama ryzyka na świecie. Szanse i zagrożenia dla polskich eksporterów.
- Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w regionie Europy Centralnej
NAGRANIE
 
Perspektywy Polskiej gospodarki w kontekście ewolucji polityki pieniężnej.
- Jakub Borowski, Główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska
NAGRANIE
 
Czy populizm zagraża jeszcze Polsce i Światu?
- prof. Radosław Markowski, Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS
NAGRANIE
 
Podatki i parapodatki - czynnik ryzyka regulacyjnego.
- Dr Irena Ożóg, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg i Tomczykowski
NAGRANIE
 
Nowy rynek pracy - diagnoza, szanse i zagrożenia.
- Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A
NAGRANIE
 
Czynniki ryzyka a działalność przedsiębiorstwa. Panel z praktykami biznesu.
- Łukasz Hadyś, Dyrektor Finansowy Kross S.A
- Jakub Czerwiński, Dyrektor finansowy MFO S.A
- Piotr Mierzejewski, Dyrektor Finansowy KGL
- Adw. Jacek Stefaniuk, Partner Zarządzający Kancelaria Stefaniuk i Partnerzy
NAGRANIE
 
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki.
- prof. Grzegorz Kołodko, wykład autorski
NAGRANIE

Relacja zdjęciowa

Konferencja_PP_294
 
Konferencja_PP_289
 
Konferencja_PP_192
 
Konferencja_PP_166
 
Konferencja_PP_106
 
Konferencja_PP_72
 
Konferencja_PP_67
 
Konferencja_PP_227
 
Konferencja_PP_265
Góra
  • Polish
  • English