09.04.2020

Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I kwartale 2020 roku.

Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I kwartale 2020 roku.

„Ostatnie takie dobre dane”.

postanowień więcej o 4 proc., w kolejnych miesiącach czeka nas duży wzrost.

 

Prezentowane statystyki są przygotowywane przez ubezpieczyciela należności Coface od 1997 roku w oparciu o daty wydania postanowień sądów o ogłoszeniu upadłości, czyli faktyczne daty upadłości. Podane wyniki za I kwartał 2020 nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu liczby postanowień. Jednak dane sprzed roku, do których liczony jest ostatni wzrost procentowy r/r., pochodzą także z końca marca, co zapewnia rzetelność porównań statystycznych. Dane historyczne, dotyczące lat 2008-2018, pokazują wyniki znane na koniec każdego roku.

 

UWAGA! W tym roku zostaliśmy postawieni w nietypowej sytuacji. Poniższy raport może być obarczony większym błędem wynikającym z mniejszej liczby postanowień sądów, pracujących od połowy marca w trybie wynikającym ze stanu zagrożenia epidemicznego (od 14 marca), a następnie stanu epidemii (od 20 marca). Sądy orzekały tylko w sprawach pilnych, zatem liczba postanowień w marcu jest z pewnością niższa, a prawdziwy obraz nieco zaburzony. Takie są jednak fakty. Poniższy raport został przygotowany z potrzeby zachowania ciągłości statystyk kwartalnych. Uznajemy go też za „ostatni taki dobry raport” oczekując, że kolejne dane będą już zawierać informacje o znacznym wzroście niewypłacalności w Polsce.

 

 

  • W I kwartale 2020 roku sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 232 polskich firm, (wg danych na koniec marca 2019) czyli o 4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

 

  • Odwróciła się sytuacja w branżach w stosunku do trendów z 2019 roku. Produkcja zanotowała wzrost niewypłacalności natomiast handel spadek. Nie upoważnia nas to jednak na razie do wyciągania daleko idących wniosków, tym bardziej że handel będzie jedną z ofiar pandemii, podobnie jak transport i usługi. Największy wzrost widzimy w rolnictwie, co może być następstwem coraz częstszego wykorzystywania tej formy zakończenia działalności gospodarczej w tym sektorze (wcześniej nie stosowanej). Transport na razie bez zmian, ale to cisza przed nadchodzącą burzą. 

 

  • Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (135 tj. 58 proc.). To o 10 proc. więcej niż rok temu.

 

  • Liczba postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym w ostatnim kwartale jest nieco niższa niż rok temu (97 vs 101), a ich udział we wszystkich postępowaniach wynosi 42 proc.

 

1

 

 

Komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce

 

Jak wspomnieliśmy na wstępie, niniejszy raport może być obarczony większym błędem wynikającym z zaburzonej pracy sądów, dlatego też powstrzymamy się od analizowania trendów, skupiając się na sytuacji ogólnej.

 

Dane o upadłościach i restrukturyzacjach za pierwszy kwartał 2020 r. nie obrazują jeszcze wpływu pandemii Covid-19 na przedsiębiorstwa w Polsce. Oczywiście w pierwszych miesiącach tego roku firmy musiały już mierzyć się ze słabnących popytem oraz postępującym spowolnieniem gospodarczym zarówno w Polsce, jak również na głównych rynkach eksportowych, a trudności przełożyły się na potwierdzony w liczbach wzrost postępowań o prawie 4 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku (plus wzrost z danych, które spłyną dopiero w drugim kwartale).

 

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach liczba upadłości i restrukturyzacji będzie wzrastać. Jednak przedsiębiorstwa będą starały utrzymać się na rynku i wyraźne przyspieszenie liczby postępowań będzie mieć miejsce dopiero w drugiej połowie tego roku, zwłaszcza jeżeli zostaną utrzymane ograniczenia w działalności przedsiębiorstw przez kolejne tygodnie.

 

Obecna prognoza Coface zakłada, że w 2020 r. polska gospodarka skurczy się o 3,5 proc., a liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw wzrośnie w stopniu zbliżonym do odnotowanego w czasie ostatniego dużego kryzysu – w 2009 roku liczba niewypłacalności zwiększyła się o 68 proc. Prognoza ta jest jednak obarczona dość dużym ryzykiem wynikającym z niepewności odnośnie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i wprowadzanych lub znoszonych działań ograniczających działalność przedsiębiorstw. Ponadto, nie wszystkie firmy znajdujące się w trudnej sytuacji płynnościowej będą kończyć działalność przeprowadzając oficjalną procedurę upadłości. Pomimo, że zgodnie z ostatnim Badaniem Płatności Coface pod koniec ubiegłego roku, odnotowano w Polsce poprawę sytuacji płynnościowej potwierdzoną w skróceniu opóźnień płatności, już obecnie firmy sygnalizują presję na wzrost terminów płatności oraz rosnące zaległości płatnicze od kontrahentów.

 

2

 

 

3

 

4
Pobierz tę notatkę prasową : Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I kwartale 2020 roku. (656,51 kB)

Patrz także


KONTAKT DLA MEDIÓW
 
Beata Padzik
Kierownik Działu Marketingu i PR 
T. (+48 22) 465 00 12
M. (+48) 503 079 022
E. beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English