pol-PL
06.07.2021
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Raport Coface: Niewypłacalności firm w Polsce w I półroczu 2021 roku

Raport Coface: Niewypłacalności firm w Polsce w I półroczu 2021 roku

Statystyki poszybowały ostro w górę potwierdzając wzrost niewypłacalności aż o 160 proc. Problemy nie ominęły żadnej branży. 2/3 przypadków to efekty wykorzystania nowej procedury pozasądowej.

 

UWAGA ! W raporcie po I półroczu 2021 roku kontynuujemy – podobnie jak w ostatnich raportach kwartalnych – inne podejście do danych poparte precyzyjnym komentarzem ze względu na specyfikę sytuacji podczas pandemii. W roku 2020 wiodącą rolę w statystykach odgrywały programy pomocowe państwa, regulacje prawne zawarte w tarczach antykryzysowych oraz ograniczona praca sądów, co powstrzymywało wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji potwierdzanych na drodze sądowej.

 

Rok 2021 przyniósł oczekiwaną, negatywną zmianę. Po I półroczu 2021 obserwujemy już wyraźnie olbrzymi wzrost przypadków niewypłacalności! Króluje zdecydowanie kolor czerwony.

Zwracamy jednak uwagę na specyfikę tego raportu, gdzie porównujemy dwa okresy, w których obowiązywały zupełnie inne możliwości prawne. 19 czerwca 2020 r. zostały wprowadzone ustawą covidową uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu, z założeniem, że rozwiązanie to ma charakter tymczasowy i obowiązywać będzie przez rok. Ogłoszenie otwarcia tej formy postępowania restrukturyzacyjnego następuje wyłącznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie jest rejestrowane przez sąd. W ciągu roku stały się one wiodącą formą ogłaszania niewypłacalności i w I połowie 2021 r. stanowią 2/3 wszystkich przypadków. W okresie porównawczym, czyli I półroczu 2020 r., prawo nie dawało jeszcze takich możliwości i wszystkie przypadki były rezultatem przeprowadzonych spraw sądowych.

 

Od III kwartału 2020 r., odkąd pojawiły się uproszczone postępowania pozasądowe, aby zachować rzetelność w ocenie bieżącej sytuacji dotyczącej niewypłacalności firm – w raporcie Coface dane te są dodawane do statystyk przedstawiających postępowania ogłoszone przez sądy.

 

30 czerwca 2021 roku ustawodawca przedłużył do 30 listopada 2021 możliwość korzystania z tej formy i obwieszczania otwarcia pozstępowania układowego w Monitorze. Rozważane jest także zaimplementowanie tego rozwiązania na stałe do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

 • Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I półroczu 2021 r. wyniosła 1175 przypadków i jest wyższa aż o 160 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, kiedy nie funkcjonowały jeszcze uproszczone postępowania pozasądowe. Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:
  • w ciągu 6 miesięcy 2021 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 380 polskich firm (wg danych na koniec czerwca 2021), czyli o 16 proc. mniej niż rok temu.
  • dodatkowo w tym samym okresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło 795 podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 2/3 ! wszystkich przypadków zawartych w niniejszym raporcie.
 • Wśród postępowań sądowych:
  • najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych – 192. To jednak aż o ¼ mniej niż w analogicznym okresie rok temu.
  • Nowa procedura spowodowała także spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych i postępowań sanacyjnych, których liczba wyraźnie się zmniejszyła.
  • Zdecydowanie więcej niż rok temu ogłoszono postępowań o zatwierdzenie układu. W I połowie 2020 roku ogłoszono jedynie 2 takie postępowania, a w okresie od stycznia do czerwca br. aż 81.
 • Statystyki branżowe potwierdzają wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach. Skala wzrostu odzwierciedla sytuację rynkową związaną z obostrzeniami i kolejnymi lockdown’ami, w różny sposób dotykającymi poszczególne sektory gospodarki. Najlepiej radzi sobie produkcja ze wzrostem o 61 proc. Najwyższy wzrost przypadków niewypłacalności zanotowały usługi (o 245 proc.!), a następnie transport (o 159 proc.), handel (o 127 proc.) i budownictwo (o 114 proc.). Obserwujemy ciągły wzrost niewypłacalności w rolnictwie (o 360 proc.) powodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do zakończenia działalności.
 • Jeśli chodzi o formy prawne, w pierwszej połowie 2021 roku sytuacja pogorszyła się prawie we wszystkich grupach. Wiodącą grupę (57 proc. wszystkich przypadków) stanowią Przedsiębiorcy, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę strukturę postępowań (przeważnie z uproszczonych form pozasądowych korzystają małe podmioty).

 

 

PEŁNY RAPORT DO POBRANIA - TUTAJ

Góra
 • Polish
 • English