06.07.2022
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Niewypłacalności firm w Polsce w I połowie 2022 - Raport Coface

Niewypłacalności firm w Polsce w I połowie 2022 - Raport Coface
Trudny rok 2022 stawia przed firmami wiele wyzwań.
Liczba postanowień ogłaszanych przez sądy wzrosła o ponad 38 proc.
Bardzo duża popularność uproszczonej procedury pozasądowej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

 

  

Coface opublikował raport na temat niewypłacalności przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2022 roku. Obserwujemy, że trwa okres przejściowy, związany z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz wychodzeniem z okresu pandemii, która wpływała na zmienność statystyk, ze względu na programy pomocowe państwa, regulacje prawne zawarte w tarczach antykryzysowych oraz ograniczoną pracę sądów.

Od 1 grudnia 2021 r. działalność rozpoczął Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), dający możliwość uruchomienia procedury ogłoszenia niewypłacalności poprzez tzw. obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie). Formy te zastąpiły publikowane w MSiG uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu funkcjonujące na mocy ustawy covidowej od 19.06 2020 do 30.11.2021).  W załączonym raporcie Coface dane z KRZ są dodane do statystyk przedstawiających tradycyjne postępowania o upadłości i restrukturyzacji ogłaszane przez sądy.

 • Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I półroczu 2022 r. (wg stanu wiedzy na 30 czerwca br.) wyniosła 1.141 przypadków i jest niższa o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:
  • w ciągu 6 miesięcy 2022 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 526 polskich firm, czyli aż o ponad 38 proc. więcej niż rok temu (wg danych na koniec czerwca 2022).
  • dodatkowo w I półroczu br. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych  opublikowano 615 tzw. obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie).
 • Biorąc pod uwagę wszystkie zawarte w raporcie formy potwierdzenia niewypłacalności podmiotów gospodarczych, na pierwszym miejscu (54 proc.!) znalazły się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego publikowane w KRZ, które od 1 grudnia 2021 zastąpiły publikowane w MSiG uproszczone postępowania o zatwierdzenie układu funkcjonujące na mocy ustawy covidowej od 19.06 2020 do 30.11.2021).
 • Wśród postępowań sądowych zdecydowanym liderem są postępowania o zatwierdzenie układu – 274 sprawy, a ich liczba wzrosła o 238% głównie w związku z popularnością stosowania procedury pozasądowej, w następstwie której sąd ogłasza tego typu decyzję. Wzrosła także liczba postępowań sanacyjnych, zmalała natomiast liczba upadłości likwidacyjnych.
 • Statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności w rolnictwie, budownictwie i transporcie. Mniej przypadków zanotowano z kolei w produkcji, handlu i usługach.
 • Analizując formy prawne niewypłacalności sądowych i pozasądowych obserwujemy utrzymujący się trend, w którym liczba niewypłacalności przedsiębiorców (w tym rolników) znacznie przewyższa liczbę niewypłacalnych spółek z o.o., których dotychczas zawsze było najwięcej w zestawieniach – w I półroczu 2022 odpowiednio 715 i 328 przypadków. Wynika to m.in. z tego, że aż 76 proc. (467 przypadków) wszystkich pozasądowych obwieszczeń w KRZ dotyczyło przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym rolniczą). Ta forma stała się bardzo popularna i coraz więcej przedsiębiorców chcących zyskać na czasie w trudnym dla siebie czasie, decyduje się na złożenie wniosku do KRZ o obwieszczeniu dnia układowego.

 

Raport zawiera obszerne komentarze i prognozy ekspertów Coface: 

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Marcin Ogulewicz, zastępca dyrektora ds. oceny ryzyka w Coface Poland

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca prawny - szef departamentu egzekucji i restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface

 

Niewypłacalności w Polsce w I połowie 2022

 

PEŁNY RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ

Pobierz tę notatkę prasową : Niewypłacalności firm w Polsce w I połowie 2022 - Raport Coface (1,32 MB)
Góra
 • Polish
 • English