23.02.2022
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

BAROMETR COFACE Q4 2021: Globalne ożywienie gospodarcze utrzyma się w 2022, jednak przed nami trudna droga.

Barometr Q4 2021

Dwa lata po wybuchu pandemii gospodarka światowa nadal się odradza, ale wciąż stoi w obliczu poważnych wyzwań. Po zastoju w III kwartale 2021 roku, wariant Omicron pokazał nieprzewidywalność pandemii i zaostrzył jeden z głównych czynników wpływających na odbudowę gospodarki tj. zakłócenia w łańcuchach dostaw. Drugim poważnym ryzykiem jest trwały spadek związany z inflacją.

W tej wysoce niepewnej rzeczywistości Coface wprowadził obecnie niewiele zmian w swoich ocenach ryzyka, po dużej liczbie aktualizacji w poprzednich kwartałach. W sumie poprawiono oceny ryzyka dla czterech krajów, w tym Danii, a dla dwóch obniżono. Oceniając ryzyko związane z branżą, Coface podwyższył dwanaście ocen, zwłaszcza w branży papierniczej i drzewnej, gdzie ceny utrzymują się na wysokim poziomie, a także obniżył pięć ocen, głównie w sektorze energetycznym w Europie.

 

Fala za falą: gospodarka nadal zwalnia, ale w mniejszym stopniu

 

Sytuacja w zakresie ochrony zdrowia po raz kolejny wymagała wprowadzenia ograniczeń w wielu krajach. Jednak, mimo że niektóre kraje europejskie wprowadziły częściowe ograniczenia, to generalnie nie były one tak radykalne jak poprzednio. Bezpośrednie skutki gospodarcze były zatem mniej znaczące, nawet pomimo negatywnych skutków ubocznych dla sektorów takich jak transport lotniczy, turystyka, hotele i restauracje.

 

Zakłócenia w łańcuchu dostaw nie ustąpią

 

Trudności w łańcuchu dostaw, które początkowo dotknęły branżę motoryzacyjną, objęły większość sektorów, od produkcji po budownictwo. Wprawdzie trudno przewidzieć kiedy nastąpi powrót do normalności, ale wydaje się, że konsensus zakładający stopniową poprawę sytuacji od I połowy 2022 r. jest zbyt optymistyczny, a zakłócenia i deficyty materiałowe będą się nadal utrzymywać. Skłoniło to Coface do obniżenia prognoz wzrostu PKB na 2022 r. dla kilku krajów europejskich, a także dla USA i Chin.

Ponadto, mimo że ożywienie gospodarcze trwa, liczba przypadków niewypłacalności, która w większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech, jest obecnie bardzo niska, będzie stopniowo wzrastać w 2022 r., tak jak ma to już miejsce w Wielkiej Brytanii.

 

Inflacja to najważniejszy problem wszystkich gospodarek w 2022 r.

 

Drugie istotne ryzyko, inflacja, nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza w obliczu dalszego wzrostu cen surowców, napędzanego krótkoterminową bezwładnością podaży i napięciami geopolitycznymi. Inflacja ta jest obecnie napędzana również przez ceny wytwarzanych towarów w wielu krajach, ponieważ firmy przenoszą wzrost kosztów produkcji na ceny dla konsumentów.

Wysokie ceny towarów przynoszą korzyści dotychczasowym największym graczom na rynku. Przewiduje się, że region Zatoki Perskiej odnotuje silny wzrost w 2022 roku. Norwegia zanotowała najwyższą w swojej historii nadwyżkę w obrocie handlowym dzięki dynamicznemu eksportowi ropy i gazu. Wreszcie, wiele krajów afrykańskich, nawet tych dotkniętych konfliktem zbrojnym lub niestabilnością polityczną, skorzystało z wysokich cen energii, minerałów, drewna i produktów rolnych.

W Stanach Zjednoczonych inflacja i kwestie związane z podażą osłabiły dynamikę ożywienia gospodarczego. Chociaż oczekuje się, że w 2022 r. wzrost PKB utrzyma się na stabilnym poziomie (+3,7%), czynniki te będą nadal wpływać na aktywność. W IV kwartale 2021 roku roczna stopa inflacji wyniosła 7,0% i była najwyższa od 40 lat. W odpowiedzi na ten wzrost cen amerykańska Rezerwa Federalna przyjęła bardziej agresywną strategię i zapowiedziała zbliżającą się podwyżkę stóp procentowych, co spowodowało zacieśnienie polityki pieniężnej w niektórych krajach wschodzących.

W Europie zakłócenia w łańcuchach dostaw, w połączeniu z silnym popytem, doprowadziły do wzrostu cen u producentów i cen energii. Niemcy odnotowały najwyższą inflację od ponad 30 lat. W pozostałych krajach strefy euro sytuacja jest bardziej zróżnicowana: inflacja jest stosunkowo umiarkowana we Francji, natomiast w Hiszpanii ceny gwałtownie wzrosły. W Wielkiej Brytanii inflacja wzrosła do 5,4%, co sprawiło, że Bank Anglii stał się pierwszym głównym bankiem centralnym, który podniósł stopy procentowe w grudniu 2021 r., a następnie podniósł je po raz drugi na początku lutego.

Nasz centralny scenariusz zakłada, że inflacja jest bliska szczytowi i będzie się zmniejszać wraz z obniżkami cen energii i udrożnieniem zatorów w łańcuchu dostaw w drugiej połowie roku.

 

Inflacja prawdopodobnie zaostrzy presję społeczną

 

Ten gwałtowny wzrost ryzyka inflacyjnego zaostrza presję społeczną w krajach wschodzących i rozwijających się, która już wcześniej zwiększyła się w wyniku wzrostu nierówności związanego z pandemią. W Afryce wysokie ceny energii i żywności, które poważnie obciążają gospodarstwa domowe, ograniczyły konsumpcję do tego stopnia, że zaostrzył się brak bezpieczeństwa żywnościowego i ubóstwo. Wsparcie budżetowe, i tak już bardzo ograniczone na tym kontynencie ze względu na poziom zadłużenia publicznego, zostało zniesione, a bezrobocie w większości krajów jest wysokie. Republika Południowej Afryki, Algieria, Angola, Mozambik, Nigeria, Demokratyczna Republika Konga, Zimbabwe, Etiopia, Gwinea i Tunezja to przykłady krajów doświadczających rosnącej presji społecznej w wyniku kryzysu.

Chiny idą pod prąd

 

Spowolnienie w Chinach pogłębiło się w IV kw. 2021 r., a roczna stopa wzrostu wyniosła 4,0%, co oznacza najwolniejsze tempo od szczytu pandemii w 2020 r. Na ożywienie gospodarcze w Chinach wpłynęło spowolnienie na rynku nieruchomości, kontynuacja strategii "zero-COVID", która ograniczyła wydatki gospodarstw domowych, słaby wzrost inwestycji i niedobory energii. W 2021 roku PKB w Chinach wzrósł o 8,1%.

Gospodarki Azji i Pacyfiku, mocno dotknięte przez wariant Delta w III kwartale 2021 roku, odbiły się w końcówce roku, wraz ze złagodzeniem ograniczeń. Z końcem 2021 r. większość gospodarek regionu powróciła do poziomu PKB sprzed kryzysu. Warto zwrócić uwagę na wyjątki – Japonię i Tajlandię. Utrzymujące się ożywienie gospodarcze może jednak zwiększyć presję na wzrost inflacji, zwłaszcza jeśli rynki pracy ulegną zacieśnieniu.

 

 

Pełna Analiza barometr Q4 2021 w jęz. angielskim
jest dostępna po kliknięciu w grafikę poniżej:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tę notatkę prasową : BAROMETR COFACE Q4 2021: Globalne ożywienie gospodarcze utrzyma się ... (340,45 kB)
Góra
  • Polish
  • English