05.10.2020

BAROMETR COFACE PO III KWARTALE 2020

BAROMETR COFACE PO III KWARTALE 2020
BAROMETR COFACE PO III KWARTALE 2020

COVID 19 katalizatorem ryzyka politycznego.

 

W corocznej aktualizacji wskaźnika ryzyka politycznego Coface, opublikowanej w Barometrze Coface po III kwartale, zwrócono uwagę na podwójny trend: spadek ryzyka konfliktów na poziomie globalnym przy jednoczesnym wzroście ryzyka niestabilności politycznej i społecznej. Stabilność społeczna jest dodatkowo osłabiona w krajach najbardziej narażonych na skutki pandemii koronawirusa.

Podobnie jak w poprzednim kwartale, stopień niepewności towarzyszący prognozom przedstawionym w najnowszym barometrze jest bardzo wysoki. Niepewność ta jest związana głównie z globalną sytuacją zdrowotną: od czerwca pandemia wciąż przybiera na sile. W oczekiwaniu na szczepionkę lub skuteczną metodę leczenia, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe przekładają wydatki na inwestycje, zarówno z powodu występujących ograniczeń (w okresie zamrożenia gospodarki), jak i z ostrożności. Coface przewiduje spadek globalnego tempa wzrostu do -4,8 proc. w 2020 r., po którym nastąpi odbicie o 4,4 proc w 2021 r. W strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych PKB będzie niższy odpowiednio o 3,5 pkt oraz 2 pkt w stosunku do poziomu z 2019 r. Na powrót produkcji do poziomu sprzed kryzysu trzeba będzie poczekać co najmniej 3 lata. Odbicie w światowym handlu również będzie tylko częściowe: Coface spodziewa się wzrostu o 3,5 proc. w 2021 r. po tegorocznym spadku o -13 proc.

Utrzymujący się niższy poziom aktywności ekonomicznej w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu prawdopodobnie będzie sprzyjał wzrostowi ubóstwa i nierówności dochodowej, a tym samym nasilaniu się niezadowolenia społecznego.

Coroczna aktualizacja wskaźnika ryzyka politycznego Coface publikowana w Barometrze wskazuje na zakres, w jakim pandemia COVID‑19 – oprócz wywierania wpływu na życie ludzi i gospodarkę – potęguje ryzyko polityczne. Uzupełniając tradycyjne wskaźniki mierzące ten rodzaj ryzyka, Coface w tym roku dodał wskaźnik narażenia na skutki pandemii, który odzwierciedla ocenę, jaką opinia publiczna wystawia władzom w kwestii radzenia sobie z kryzysem zdrowotnym. Oprócz potencjalnego nasilenia się niepokojów społecznych konsekwencją niedogodności związanych z COVID‑19 może być również wzmocnienie ruchów społecznych odziedziczonych po okresie sprzed epidemii, takich jak protesty w Hongkongu, Francji czy Chile.

  • Wśród gospodarek dojrzałych stopień niezadowolenia opinii publicznej ze sposobu zarządzania kryzysem zdrowotnym jest największy w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.
  • Jeżeli chodzi o gospodarki wschodzące, najwyższy poziom ryzyka społecznego występuje w Iranie i Turcji. Kilka krajów Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Meksyk, Peru, Kolumbia), a także RPA charakteryzuje się zarówno wysokim ryzykiem politycznym i społecznym, jak i znacznym narażeniem na konsekwencje kryzysu COVID‑19.

Pełna publikacja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tę publikację:
Country & Sector Risk Barometer Q3 2020

Patrz także


KONTAKT DLA MEDIÓW
 
Beata Padzik
Kierownik Działu Marketingu i PR 
T. (+48 22) 465 00 12
M. (+48) 503 079 022
E. beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English