pol-PL
06.04.2020
Aktualności korporacyjne

NOWA AKTUALIZACJA - Kryzys COVID-19 i jego konsekwencje

W tej chwili wiarygodne prognozy wpływu pandemii koronawirusa na globalną gospodarkę są praktycznie niemożliwe. Liczby zmieniają się zbyt szybko. Ekonomiści Coface bardzo uważnie obserwują zmieniającą się rzeczywistość i analizują jej przyszły wpływ. W związku z tym chcemy podsumować informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z koronawirusem.

 

Barometr Coface po II kwartale 2020 - Od potężnego wstrząsu do zróżnicowanego tempa poprawy

Kilka tygodni po pierwszych decyzjach o luzowaniu obostrzeń aktywność gospodarcza wydaje się rosnąć w większości krajów europejskich. Jednakże to stopniowe i częściowe odzyskiwanie kondycji przez gospodarkę, z około dwumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do Chin, nie wymaże skutków blokady dla globalnego wzrostu.

W tych okolicznościach Coface przewiduje, że recesja w 2020 r. (spadek światowego PKB o 4,4 proc.) będzie silniejsza niż w 2009 r. Mimo poprawy spodziewanej w 2021 r. (+5,1 proc.) – przy założeniu, że nie będzie drugiej fali pandemii koronawirusa – PKB w Stanach Zjednoczonych, strefie euro, Japonii i Wielkiej Brytanii pozostanie na poziomie od 2 do 5 punktów niższym w porównaniu z 2019 r. Czytaj dalej TUTAJ.

 

Gospodarka w kolejnej fazie pandemii - ZAPIS Z WEBINARIUM TUTAJ

Ostatnio publikowane dane potwierdzają, że wpływ pandemii Covid-19 na sytuację gospodarczą jest ogromny. Zamrożenie gospodarki ograniczyło działalność większości przedsiębiorstw w Polsce. Pomimo wprowadzonych środków wsparcia ze strony polityki fiskalnej i pieniężnej, Polska odnotuje recesję w 2020 r. Turystyka, motoryzacja, handel detaliczny, branża tekstylno-odzieżowa i transport to sektory, które mocno ucierpiały na ograniczeniu działalności oraz niższym popycie krajowym i zagranicznym. Czy w związku z luzowaniem obostrzeń możemy liczyć na szybkie ożywienie gospodarcze, a najgorsze już za nami? Czy globalna gospodarka przyspieszy w drugiej połowie roku w takim stopniu, aby zrekompensować spadek aktywności odnotowany w poprzednich miesiącach? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w zapisie z Webinarium z dnia 18 czerwca. Zapis dostępny TUTAJ.

 

Zapobieganie oszustwom związanym z kradzieżą tożsamości firmy - ZAPIS Z WEBINARIUM TUTAJ

Kradzież tożsamości firmy to bezprawne posługiwanie się danymi przedsiębiorstwa w celu nieuczciwego osiągnięcia korzyści majątkowych - wyłudzenia towarów, za które oszust nie ma zamiaru zapłacić. Na etapie składania zamówień oszuści podszywają się pod spółki posiadające nieposzlakowaną historię płatności i dobrą reputację. Zdają sobie sprawę, że dla takiej firmy łatwo będzie dostawcy uzyskać ochronę ubezpieczeniową. Zapis Webinarium, które odbyło się 22.05.2020 dostępne jest TUTAJ.

 

Postępowania sądowe w czasie pandemii - ZAPIS Z WEBINARIUM TUTAJ

Pandemia COVID-19 dotknęła niemal każdej dziedziny życia. Przed nowymi wyzwaniami stanął także wymiar sprawiedliwości, znacznie ograniczając zasady swojego funkcjonowania. Ustawami antykryzysowymi wprowadzono nie tylko podział spraw na kategorie – pilne oraz pozostałe, ale również zawieszono bieg części terminów procesowych i sądowych. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Jak przygotować się do procesu? Jak prowadzić spory już rozpoczęte? Na te pytania odpowiadali Grzegorz Słowiński oraz Paweł Jóźwik, adwokaci kancelarii obsługującej Coface. Zapis z Webinarium, które odbyło się 30.04.2020 dostępne jest TUTAJ.

COVID-19 ponownie kieruje uwagę na zadłużenie krajów wschodzących

Mimo że do tej pory w centrum zainteresowania były głównie Chiny, Europa i Stany Zjednoczone, konsekwencje pandemii COVID-19 będą prawdopodobnie jeszcze poważniejsze dla gospodarek wschodzących. Chociaż stopień ich podatności na ten wstrząs zależy od wielu czynników, kluczową kwestią jest wyjściowy stan finansów publicznych, gdyż to on determinuje zdolność reakcji na liczne gospodarcze konsekwencje kryzysu. Więcej do przeczytania TUTAJ.

 

Czy chiny są w stanie ochronić swoją gospodarkę przed skutkami COVID-19? TUTAJ

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa (COVID‑19) oraz jej wpływ na gospodarkę globalną Chinom raczej nie uda się osiągnąć celu wzrostowego, jaki sobie wyznaczyły na 2020 r. Coface przewiduje, że stopa wzrostu chińskiej gospodarki w bieżącym roku wyniesie 4 proc. Osłabienie koniunktury w Chinach może w tym roku nastąpić szybciej niż przewidywano, co spowoduje, że oczekiwany przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) wzrost na poziomie 5,6 proc. nie zostanie osiągnięty. Więcej przeczytacie Państwo TUTAJ.

 

Koronawirus a odzyskiwanie należności - ZAPIS Z WEBINARIUM TUTAJ

Czasy mamy niezwykłe. Należy się zatem zastanowić, czy zwykłe metody kontroli, negocjacji i odzyskiwania należności sprawdzą się w obecnej sytuacji. Andrzej Grabarczyk, szef zespołu windykacji polubownej w Coface, omówił jakie wyzwania dla windykacji polubownej może powodować trwający „lockdown” oraz jak wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie, aby utrzymywać dotychczasową efektywność procesów odzyskiwania niespłaconych należności. Zapis Webinarium, które odbyło się 24.04.2020 dostępny jest TUTAJ.

 

Barometr Coface po I kwartale 2020 TUTAJ

Na początku epidemia COVID‑19 w Chinach dotknęła jedynie ograniczonej liczby łańcuchów wartości, jednakże od tego czasu przeobraziła się w globalną pandemię. Jej następstwem jest wstrząs zarówno po stronie podażowej jak i popytowej, który dotyka dużej liczby branż na całym świecie. Wyjątkowość tego kryzysu sprawia, że porównywanie go z poprzednimi jest bezzasadne – jako że wszystkie one miały podłoże finansowe (np. globalny kryzys finansowy z lat 2008–2009 czy wielki kryzys z 1929 r.). Obecnie nie zadajemy już sobie pytania, które kraje i branże ucierpią na tym wstrząsie, lecz które tego unikną. Więcej do przeczytania TUTAJ.

 

Moody's potwierdza ocenę A2 dla Coface TUTAJ

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała dla Coface ocenę ratingową IFS (Insurance Financial Strength) na poziomie A2. Prognozę tej oceny zmieniła na negatywną. Agencja Moody’s, w ramach analizy sektora ubezpieczeń kredytowych szacuje, że postęp pandemii koronawirusa oraz środki podejmowane przez rządy w celu spowolnienia jej rozprzestrzeniania, mogą postawić w najbliższym czasie wszystkich ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji. Więcej przeczytacie Państwo TUTAJ.

 

Koronawirus a uregulowania prawne - ZAPIS Z WEBINARIUM TUTAJ

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że skutki rozprzestrzeniania koronawirusa i podejmowane w związku z tym działania zaradcze będą miały istotny wpływ na gospodarkę. Wiele przedsiębiorstw, a nawet całych sektorów gospodarki czeka w najbliższych miesiącach spowolnienie grożące tym, że problemy z realizowaniem zobowiązań będą rozprzestrzeniać się jak… wirus. Opowiadał o tym Paweł Jóźwik, adwokat kancelarii obsługującej Coface. Zapis Webinarium, które odbyło się 27.03.2020 dostępne jest TUTAJ.

 

Koronawirus i gospodarka - ZAPIS Z WEBINARIUM TUTAJ

Sytuacja ekonomiczna Polski w najbliższym czasie jest trudna do przewidzenia. Pewne jest jednak, że spowolnienie wszystkich europejskich gospodarek nastąpi, nie wiemy tylko jak bardzo będzie dotkliwe dla Polski. Główny ekonomista Coface Grzegorz Sielewicz przedstawił swój punkt widzenia nt. potencjalnego wpływu COVID-19 na gospodarkę. Zapraszamy do obejrzenia zapisu Webinarium, które odbyło 19.03 dostępne jest TUTAJ.

 

Konferencja Coface Country Risk 2020 została odwołana

Z powodu epidemii koronawirusa konferencja Country Risk musiała zostać przesunięta. 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Beata PADZIK – T. +48 22 465 00 12, M. +48 503 079 022 – E. beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English