ZMIANA W STRUKTURZE COFACE W POLSCE

Od 11.08.2021 nowe nazwy spółek w Coface w Polsce

 
W związku z potrzebą uproszczenia struktury organizacji Grupy Coface w Polsce, 11.08.2021 r. nastąpiło połączenie dwóch podmiotów, poprzez przejęcie spółki Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.  przez spółkę Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o., która wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.
 
Jednocześnie spółka przejmująca Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Coface Poland Services Sp. z o.o.
 
Powstała po połączeniu spółka serwisowa Coface Poland Services Sp. z o.o. będzie od teraz świadczyć trzy usługi Coface tzn. tak jak dotychczas ocenę ryzyka na potrzeby ubezpieczenia należności (udzielając limitów kredytowych) oraz informację gospodarczą i windykację należności (serwisowane do tej pory przez spółkę przejętą Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.).
 
 
Od 11.08.2021 r. w skład Grupy Coface w Polsce wchodzą trzy podmioty:
 
1. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA ODDZIAŁ W POLSCE  –  ubezpieczyciel należności
2. Coface Poland Services Sp. z o.o. – usługi informacji gospodarczej, windykacji należności B2B oraz oceny ryzyka dla ubezpieczyciela
3. Coface Poland Factoring Sp. z o.o. – firma faktoringowa
 
Aktualne, szczegółowe dane wszystkich trzech podmiotów dostępne są w zakładce Dane rejestrowe
Góra
  • Polish
  • English