Strategia podatkowa

Coface Poland Factoring sp. z o. o.
Wypełniając obowiązek wynikający z zapisów Art. 27c [Podawanie do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej] Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Zarząd Coface Poland Factoring Sp. z o.o. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej.
 
Strategia podatkowa spółki faktoringowej za rok 2020
Strategia podatkowa spółki faktoringowej za rok 2021
 
 
 
COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA
Wypełniając obowiązek wynikający z zapisów Art. 27c [Podawanie do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej] Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Zarząd COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o realizowanej strategii podatkowej.
 
Strategia podatkowa ubezpieczyciela za rok 2020
Strategia podatkowa ubezpieczyciela za rok 2021
Góra
  • Polish
  • English