Działalność charytatywna

Type11
Coface w Polsce od ponad dziesięciu lat prowadzi działalność charytatywną, wspomagając rzeczowo i finansowo organizacje pożytku publicznego. Staramy się również wśród pracowników budować kulturę opartą na wrażliwości i otwartości na potrzeby innych, angażując ich we współpracę z organizacjami, z którymi współpracuje Coface.

 

 

 

 

 

 

 

Coface w Polsce od 2003 roku wspiera Fundację „Pożywienie Darem Serca”. Ta organizacja pożytku publicznego działa od 21 lat na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los. Jej misją, poza dożywianiem młodzieży szkolnej, są działania pomocowe kierowane do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół specjalnych, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, świetlic środowiskowych, a także do potrzebujących dzieci z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych, dysfunkcyjnych.

 

W roku 2013 Coface rozpoczął współpracę z Fundacją Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa i pracowników firmy nasze wsparcie mogło być w tym roku kierowane dwutorowo. Darowizna od Coface pozwoliła na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego, który od 2014 r. służyć będzie pacjentom Centrum Zdrowia Dziecka. Z kolei dzięki aktywności pracowników firmy, indywidualna zbiórka środków finansowych i pomocy dydaktycznych zakończyła się wielkim sukcesem, a zebrane dary zostały przekazane szkole funkcjonującej przy Centrum Zdrowia Dziecka.

Kontakty z Fundacją pozwoliły nam spojrzeć jeszcze szerzej na potrzeby dzieci leczonych w tej placówce i na ogromne problemy szpitala związane z finansowaniem jego bieżącej działalności i modernizacją infrastruktury medycznej.

 

 
PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS 

Działaniami na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka chcemy zainteresować jak najszersze grono partnerów biznesowych Coface, zarówno klientów, jak i dostawców i współpracowników. Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z Coface pod adresem dzialania.charytatywne@coface.com

 

Wspólnie uczynimy znacznie więcej!

 

Zachęcamy także do przekazywania 1% swojego podatku na konto Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka. Wystarczy wpisać nr KRS Fundacji (0000135261) w corocznym formularzu PIT. W każdej chwili możecie Państwo także wspomóc Fundację wpłacając dowolną kwotę przeznaczoną na cele statutowe na numer konta w Banku BPH SA: 15 1060 0076 0000 3200 0128 4521.

 

Szczegóły na stronie Fundacji www.fundacja.czd.pl

Góra
  • Polish
  • English