Dane rejestrowe

 1. Coface Poland Services Sp. z o.o.
 1.  
 2. Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
 3. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237699
 4. NIP 526-28-79-958
 5. Kapitał zakładowy 144 600 PLN 
 6. Bank Societe Generale S.A., numer konta: 08 1840 0007 2214 3820 0810 1819
 
 
 
 1. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
 2.  
 3. 1, place Costes et Bellonte, CS 20003, 92276 Bois-Colombes
 4. Działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach:
 5. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA ODDZIAŁ W POLSCE
 6. Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
 7. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213466
 8. NIP 1070023975
 9. Kapitał zakładowy: 137 052 417,05  EUR
 10. Bank Societe Generale S.A., numer konta: 47 1840 0007 2214 3790 0810 1219
 
 
 
 1. Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
 
 1. Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
 2. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266510
 3. NIP 701-004-13-46
 4. Kapitał zakładowy 3500000 PLN
  Bank mBank S.A., numer konta: 97 1140 1010 0000 5154 1100 1001
Góra
 • Polish
 • English