Praca w Grupie Coface

W GRUPIE COFACE DBAMY O LOJALNOŚĆ NASZYCH PRACOWNIKÓW, GDYŻ WIERZYMY, IŻ JEST ONA PODSTAWĄ UTRZYMANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI OBSŁUGI NASZYCH KLIENTÓW

 

ZESPÓŁ COFACE NA ŚWIECIE W LICZBACH

4 100 pracowników

715 pracowników w Regionie Europy Centralnej

72 różne narodowości

56% zespołu stanowią kobiety

Pracownicy rozpoczynający pracę w Coface stają się jednocześnie częścią międzynarodowej struktury Grupy Coface. Zatrudniamy utalentowanych i zaangażowanych ludzi, którzy kierując się wartościami firmy, osiągają ambitne cele. Nasi pracownicy koncentrują się na tworzeniu rozwiązań spełniających najwyższe standardy i przyczyniających się do osiągania sukcesów przez naszych klientów.

 

 

 

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW COFACE W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH DZIAŁANIA GRUPY W %
kolko_kolorowe

POLITYKA PERSONALNA GRUPY COFACE

Les 4 engagements de notre politique de Ressources Humaines

Dużo uwagi poświęcamy nowym pracownikom

 

W Coface, w pierwszym roku zatrudnienia, wszyscy nowi pracownicy uczestniczą w programach szkoleniowych (cykl szkoleń wprowadzających). Podczas szkoleń zapoznają się z kulturą organizacyjną, polityką personalną, systemem zarządzania. Poznają ponadto szereg procesów dotyczących funkcjonowania poszczególnych działów.

 

 

Rozwijamy talenty

 

W Coface wiemy, jak ważna jest możliwość rozwijania swoich naturalnych uzdolnień i jak bardzo wpływa to na jakość pracy. Zarządzanie talentami to ciągła dbałość o realizację celów biznesowych na danym stanowisku.

 

 

Sprzyjamy rozwojowi kariery

 

Co roku w każdym kraju oceniamy wyniki i umiejętności naszych pracowników. Pozwala to nam na zweryfikowanie informacji o danym pracowniku, a co za tym często idzie na zaproponowanie mu stanowiska o większym stopniu odpowiedzialności.

 

 

Nagradzamy za dobre wyniki

 

Dbamy o to, by zaoferować motywacyjny system wynagradzania, który umożliwia wszystkim pracownikom otrzymanie wynagrodzenia proporcjonalnego do stopnia ich zaangażowania. Grupa zapewnia swoim najbardziej wyróżniającym się pracownikom dodatkowe wynagrodzenie o zmiennej wysokości oparte na ich wynikach, jak również na ich wkładzie w zyski firmy.

Góra
  • Polish
  • English