Spowolnienie gospodarcze i rosnąca liczba niewypłacalności: jakie są perspektywy dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej?

Pobierz dokument(y)

Niewypłacalność przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) wzrosła w 2023 roku. W roku 2024 wyniki gospodarcze w regionie pozostaną poniżej jego potencjału.

W następstwie spowolnienia gospodarczego kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) doświadczyły dramatycznego wzrostu liczby niewypłacalności przedsiębiorstw w 2023 roku. Podczas gdy firmy początkowo przetrwały burzę dzięki rządowym środkom wsparcia podczas pandemii, późniejsze wycofanie tych inicjatyw w połączeniu z presją makroekonomiczną spowodowało, że wskaźniki niewypłacalności osiągnęły nowy poziom.

Spowolnienie gospodarcze spowodowało spadek średniego wzrostu PKB w regionie z 4,0% w 2022 r. do zaledwie 0,5% w 2023 r., co dało najniższy wskaźnik w tym stuleciu (z wyłączeniem globalnego kryzysu finansowego w 2009 r. i pandemii Covid-19 w 2020 r.). Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa i Litwa odnotowały nawet ujemne stopy wzrostu w 2023 roku.

 

Wzrost liczby postępowań upadłościowych odzwierciedla słaby wzrost gospodarczy

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej odnotowano 38,6% wzrost postępowań upadłościowych w latach 2022-2023, co oznacza kolejny rok dwucyfrowego wzrostu. 

Wzrost ten był napędzany przez połączenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które spotęgowały wyzwania stojące przed firmami w regionie, zwłaszcza napięcia geopolityczne i presję inflacyjną, które skierowały firmy na niespokojne wody.

- wyjaśnia Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce
i w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę odbiły się szerokim echem w całym regionie, nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, zakłócając łańcuchy dostaw i przyczyniając się do gwałtownego wzrostu cen energii. Te zewnętrzne wstrząsy, w połączeniu z wewnętrznymi wyzwaniami, takimi jak niedobory siły roboczej i rosnące koszty nakładów, mocno odbiły się na przedsiębiorstwach, prowadząc do znacznego wzrostu liczby niewypłacalności. Fala niewypłacalności dotknęła w szczególności sektor budowlany i handlowy, które zmagają się z niedoborem siły roboczej, presją płacową i spowolnieniem popytu.

 

Patrząc w przyszłość, droga do ożywienia wydaje się trudna

„Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby niewypłacalności w 2024 r., choć w mniejszym stopniu niż w poprzednim roku, a na całym świecie firmy nadal nie osiągną pełnego potencjału wzrostu gospodarczego w wyniku wyzwań, przed którymi stają w codziennym prowadzeniu działalności”, dodaje Jarosław Jaworski, CEO Coface w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Otoczenie biznesowe w 2024 r. będzie charakteryzować się ograniczonym wzrostem obrotów, spadającymi marżami i ciągłymi wyzwaniami dla firm eksportowych ze względu na powolny popyt zagraniczny, zwłaszcza ze strony Niemiec, które pozostają głównym partnerem handlowym dla większości gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Na horyzoncie widać jednak oznaki ożywienia napędzanego przez konsumentów, zwłaszcza jeśli chodzi o artykuły codziennego użytku, co wspiera aktywność gospodarczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Niemniej jednak, firmy stoją w obliczu rosnącej presji ze strony rosnących cen surowców i kosztów pracy, w tym podwyżek płac minimalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 

Pobierz raport, by być na bieżąco!

 

Autorzy i eksperci