pol-PL
14.11.2017
Publikacje korporacyjne

Embargo nałożone na Katar: Obecnie mało odczuwalne, ale na dłuższą metę dotkliwe

Embargo nałożone na Katar: Obecnie mało odczuwalne, ale na dłuższą metę dotkliwe

Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Bahrajn (określane jako kwartet) ogłosiły 5 czerwca 2017 r., że zrywają stosunki dyplomatyczne z Katarem z powodu jego związków z Iranem i oskarżeń o wspieranie ekstremizmu. Mimo iż embargo do pewnego stopnia wpłynęło na Katar, kraj ten jak dotąd jest w stanie łagodzić skutki kryzysu. Największym zagrożeniem dla katarskiej gospodarki byłoby, gdyby trwał on dłużej niż kilka miesięcy.

 

Sytuacja pozostaje pod kontrolą dzięki pomocy rządu

 

Katar, największy na świecie eksporter LNG, na razie radzi sobie z łagodzeniem skutków embarga, głównie dzięki korzystaniu ze swoich rezerw gotówki i złota. Rząd podjął natychmiastowe i skuteczne działania, które — razem ze wzrostem eksportu surowców energetycznych — pomagają Katarowi przetrwać trudności wynikające z kryzysu. Coface szacuje, że wzrost gospodarczy kraju wyniesie 3,4 proc. w 2017 r. i 3 proc. w 2018 r.

 

Wsparcie ze strony rządu, który zdeponował miliardy dolarów w lokalnych systemach bankowych w celu utrzymania jego płynności, umożliwiło katarskiej gospodarce przezwyciężenie negatywnych skutków kryzysu pomimo tego, że mieszkańcy kraju nad Zatoką Perską zaczęli wycofywać swoje depozyty. Kolejnym działaniem była reorganizacja łańcuchów dostaw we współpracy z innymi partnerami w regionie i na świecie, takimi jak Turcja. Pomimo kryzysu eksport węglowodorów z Kataru nadal rośnie. W pierwszej połowie 2017 r. eksport katarskiego gazu ziemnego wzrósł o 19,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, podczas gdy eksport ropy naftowej zwiększył się w tym samym okresie aż o 31,6 proc.

 

Odporność krajowego systemu bankowego

 

Depozyty publiczne pozostają dla katarskich banków głównym źródłem finansowania. Ich udział wśród depozytów wszystkich klientów, który w czerwcu wynosił 32 proc., wzrósł w sierpniu do 38 proc. za sprawą zasilenia systemu bankowego przez rząd w celu skompensowania spadku finansowania zewnętrznego. Ważną rolę w podtrzymywaniu płynności systemu bankowego odgrywa również finansowanie udzielane bankom komercyjnym przez Bank Centralny Kataru. W najbliższym czasie, pomimo stałego opływu środków spowodowanego trwającym kryzysem dyplomatycznym, jakość aktywów katarskiego systemu bankowego pozostanie wysoka, dzięki ogromnym buforom kapitałowym, które rząd wykorzystuje do wsparcia banków, by zapewnić im odpowiedni poziom płynności.

Jeżeli kryzys nie zostanie szybko rozwiązany, może on przynieść trudności w perspektywie średnioterminowej

 

Jeżeli wypracowanie rozwiązania zajmie stronom sporu więcej niż kilka miesięcy, Katar doświadczy dalszego wzrostu kosztów importu. To doprowadziłoby do zahamowania wzrostu w kilku kluczowych sektorach gospodarki, np. w branży budowlanej, w której doszłoby do znaczącego wzrostu cen, spowodowanego wyższymi kosztami materiałów budowlanych, co z kolei wpłynęłoby na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego kraju pomimo wysiłków podejmowanych przez rząd, by ograniczyć ryzyko finansowe i fiskalne. Ponadto przedłużająca się niepewność polityczna wpłynęłaby na ograniczenie inwestycji, szczególnie w sektorach niezwiązanych z wydobyciem węglowodorów. Powyższe czynniki, w połączeniu z bardziej rygorystyczną polityką pieniężną (z powodu powiązania kursu lokalnej waluty z dolarem amerykańskim) oraz mniejszym wsparciem publicznym, spowolniłyby rozwój sektorów niezwiązanych z węglowodorami.

 

Na system bankowy wpłynęłyby także niekorzystne warunki gospodarcze, gorsze nastroje inwestorów i odpływ depozytów, powodujący konieczność monitorowania płynności katarskiego systemu bankowego.

 

Podsumowując, dalsze pogarszanie się bieżącej sytuacji będzie generowało wyższe koszty dla katarskiej gospodarki. Negatywne skutki kryzysu mogłyby zostać ograniczone, gdyby ceny energii nadal rosły. Rozwój branży budowlanej i powstawanie nowych projektów infrastrukturalnych zapewniłoby także utrzymanie wzrostu w innych obszarach działalności produkcyjnej. Czynniki te przyczyniłyby się do rozwoju sektorów niezwiązanych z wydobyciem węglowodorów.

Pobierz tę publikację : Embargo nałożone na Katar: Obecnie mało odczuwalne, ale na dłuższ... (258,62 kB)

Patrz także


Publikacja ekonomiczna "Focus" w języku angielskim znajduje się TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English