17.04.2023
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Niewypłacalności w I kwartale 2023 r. w Polsce RAPORT COFACE

Niewypłacalności w I kwartale 2023 r. w Polsce RAPORT COFACE

Coface opublikował najnowszy Raport niewypłacalności firm w I kwartale 2023 w Polsce.

 

I kwartał 2023 roku przyniósł kolejną falę niewypłacalności. Dane odzwierciedlają bardzo trudne warunki do prowadzenia biznesu.
Liczba niewypłacalnych firm ponownie wzrosła – tym razem o 31% i jest to 45 procent wszystkich niewypłacalności jakie odnotowano w całym roku 2022.

 

  • Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I kwartale 2023 r. (wg stanu wiedzy na 3 kwietnia br.) wyniosła 1252, co stanowi 45 procent wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w roku 2022. Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe.
  • W ciągu pierwszych 3 miesięcy 2023 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 351 polskich firm, dodatkowo w I kwartale br. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych opublikowano 901 tzw. obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie).
  • Spośród wszystkich ogłoszonych niewypłacalności w pierwszym kwartale 2023 aż 72% to obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego czyli pozasądowe, 28% zaś to niewypłacalności ogłoszone przez sądy. Świadczy to o wciąż rosnącej popularności uproszczonej procedury pozasądowej.
  • Wśród postępowań sądowych najwięcej ogłoszono postępowań o zatwierdzenie układu – 181, których liczba wzrosła w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 o niemalże 70 proc. Znacznie więcej odnotowano też przyspieszonych postępowań układowych(wzrost o 52%). Zmalała natomiast liczba postępowań układowych.
  • Statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności w każdej branży bez wyjątku.

W załączeniu pełny raport wraz z komentarzami i prognozami ekspertów Coface: 

 

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Barbara Kamińska, dyrektor ds. oceny ryzyka w Coface Poland

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca prawny – szef departamentu egzekucji i restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface

 

Tabela total Raport Q1
Pobierz tę notatkę prasową : Niewypłacalności w I kwartale 2023 r. w Polsce RAPORT COFACE (1,10 MB)
Góra
  • Polish
  • English