Raport niewypłacalności TŁO.pngRaport niewypłacalności TŁO.png

Raport Coface: Niewypłacalności firm w Polsce po trzech kwartałach 2023 r.

Pobierz dokument(y)

W trzech kwartałach 2023 r. łączna liczba niewypłacalności polskich firm wyniosła 3640, co stanowi wzrost o 32% w porównaniu do całego ubiegłego roku.

W trzech kwartałach 2023 r. łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw wyniosła 3640, co stanowi wzrost o 32% w porównaniu do całego ubiegłego roku.

Po rekordowych wzrostach liczby niewypłacalności zarejestrowanych w pierwszym półroczu 2023, statystyki za 3Q wskazują na lekkie wyhamowanie dynamiki wzrostu liczby niewypłacalnych podmiotów we wszystkich branżach.

 

Na liczbę 3640 złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:

  • w ciągu 9 miesięcy 2023 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 1259 polskich firm, 
  • dodatkowo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) opublikowano 2381 tzw. Obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie). 

Spośród wszystkich ogłoszonych niewypłacalności do końca września 2023 aż 65% to obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, czyli pozasądowe, 35% zaś to niewypłacalności ogłoszone przez sądy.

Wśród postępowań sądowych najwięcej ogłoszono postępowań o zatwierdzenie układu - 780, których liczba wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 o 94 proc. Znacznie więcej odnotowano również przyspieszonych postępowań układowych oraz postępowań układowych.

 

W raporcie komentarzy udzielili:

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Barbara Kamińska, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface w Polsce 

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca Prawny, Szef Departamentu Egzekucji i Restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface