Nasza oferta

Ubezpieczenie należności krajowych i zagranicznych

Coface zapewnia kompleksową ochronę należności krajowych i zagranicznych - Ubezpieczenie należności handlowych (płatności faktur), ubezpieczenie kredytu kupieckiego.
 
Ofertę ubezpieczeniową kierujemy zarówno do dużych podmiotów z obrotem rocznym powyżej 25 mln zł, jak i do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – polisa Coface Smart. W każdej chwili możliwe jest także rozszerzenie oferty ubezpieczenia faktur o finansowanie należności – w ramach usługi faktoringu dla firm oraz uzupełnienie limitów kredytowych dzięki dodatkowej ochronie Coface TopLiner. W ramach współpracy zapewniamy ochronę i zobowiązujemy się do wypłaty odszkodowania, w sytuacji braku płatności lub upadłości kontrahenta.
 
Atutem Coface jest elastyczne podejście do klienta. Już na etapie negocjacji, warunki ubezpieczenia należności dopasowywane są do wymogów branży i zwyczajów handlowych w niej obowiązujących oraz do specyfiki działania samego przedsiębiorstwa. Zapewniamy bieżące monitorowanie wiarygodności płatniczej Państwa kontrahentów. Pozwala to precyzyjnie dobrać ramy ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb i wymagań klientów. Odszkodowanie zależne jest od wysokości limitu kredytowego ustalonego (w stosunku do danego kontrahenta) w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia należności.
 
ZALETY UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI:
 • Ochrona przed nieprzewidzianymi zmianami
 • Szybka ocena wiarygodności kontrahentów w szczególności zagranicznych
 • Oferowanie lepszych warunków płatności
 • Zmniejszenie rezerw na przeterminowane należności
 • Zwiększenie wiarygodności i prestiżu przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów i innych instytucji finansowych
 • Zmniejszenie odpowiedzialności osób decydujących o finansach
 • Bezpieczna ekspansja na nowe rynki zbytu
 • Bezpieczny wzrost obrotów ze sprawdzonymi klientami
 • Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej
 • Ograniczenie innych zabezpieczeń płatności
 • Pogrupowanie innych potencjalnych kontrahentów według ich wiarygodności
 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym
 • Ułatwiony dostęp do finansowania
DODATKOWE korzyści ubezpieczenia transakcji w Coface:
 • finansowanie i ubezpieczenie należności (kredytu kupieckiego) w ramach jednej organizacji – jesteśmy jedyną taką instytucją finansową na polskim rynku
 • opcja finansowania należności dostępna jest w każdym momencie ubezpieczenia
 • dostęp do globalnej sieci wymiany informacji (baza danych Coface zawierająca m.in. informacje ze 150 wywiadowni gospodarczych, oceny ratingowe partnerów z sieci Coface Partners oraz International Credit Insurance & Surety Association)
 • możliwość obejmowania ochroną ubezpieczeniową należności przekraczających limit kredytowy oraz obsługa windykacji należności, które przekraczają limit kredytowy
 
 
Ubezpieczenie należności
Uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej już w mniej niż 1 minutę zapewnia nowoczesne rozwiązanie informatyczne COFANET, dostępne dla klienta tuż po podpisaniu umowy. Program pozwala na administrowanie polisą on-line, zapewniając kontrolę nad przebiegiem ochrony ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Czym jest ubezpieczenie należności

Dla kogo ubezpieczenie należności

Dla kogo ubezpieczenie należności
Ubezpieczenie należności to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą zminimalizować ryzyko handlowe oraz zwiększyć swoją konkurencyjność.

Jak działa ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności dla klientów międzynarodowych

Dlaczego ubezpieczenie w Coface

Małe i średnie firmy

Ochrona uzupełniająca

Duże firmy

 • Polish
 • English