Nasza oferta

Ubezpieczenie należności krajowych i zagranicznych

Coface zapewnia kompleksową ochronę należności krajowych i zagranicznych.
 
Ofertę ubezpieczeniową kierujemy zarówno do dużych podmiotów z obrotem rocznym powyżej 25 mln zł, jak i do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W każdej chwili możliwe jest także uzupełnienie oferty ubezpieczenia faktur o finansowanie należności – czyli faktoring. W ramach współpracy zapewniamy ochronę i zobowiązujemy się do wypłaty odszkodowania, w sytuacji braku płatności lub upadłości kontrahenta.
 
Atutem Coface jest elastyczne podejście do klienta. Już na etapie negocjacji, warunki ubezpieczenia należności dopasowywane są do wymogów branży i zwyczajów handlowych w niej obowiązujących oraz do specyfiki działania samego przedsiębiorstwa. Zapewniamy bieżące monitorowanie wiarygodności płatniczej Państwa kontrahentów. Pozwala to precyzyjnie dobrać ramy ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb i wymagań klientów. Odszkodowanie zależne jest od wysokości limitu kredytowego ustalonego (w stosunku do danego kontrahenta) w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia należności.
 
ZALETY UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI:
 • Ochrona przed nieprzewidzianymi zmianami
 • Szybka ocena wiarygodności kontrahentów w szczególności zagranicznych
 • Oferowanie lepszych warunków płatności
 • Zmniejszenie rezerw na przeterminowane należności
 • Zwiększenie wiarygodności i prestiżu przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów i innych instytucji finansowych
 • Zmniejszenie odpowiedzialności osób decydujących o finansach
 • Bezpieczna ekspansja na nowe rynki zbytu
 • Bezpieczny wzrost obrotów ze sprawdzonymi klientami
 • Poprawa wyników finansowych przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej
 • Ograniczenie innych zabezpieczeń płatności
 • Pogrupowanie innych potencjalnych kontrahentów według ich wiarygodności
 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym
 • Ułatwiony dostęp do finansowania
DODATKOWE korzyści ubezpieczenia transakcji w Coface:
 • finansowanie i ubezpieczenie należności (kredytu kupieckiego) w ramach jednej organizacji – jesteśmy jedyną taką instytucją finansową na polskim rynku
 • opcja finansowania należności dostępna jest w każdym momencie ubezpieczenia
 • dostęp do globalnej sieci wymiany informacji (baza danych Coface zawierająca m.in. informacje ze 150 wywiadowni gospodarczych, oceny ratingowe partnerów z sieci Coface Partners oraz International Credit Insurance & Surety Association)
 • możliwość obejmowania ochroną ubezpieczeniową należności przekraczających limit kredytowy oraz obsługa windykacji należności, które przekraczają limit kredytowy
 
 
Ubezpieczenie należności
Uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej już w mniej niż 1 minutę zapewnia nowoczesne rozwiązanie informatyczne COFANET, dostępne dla klienta tuż po podpisaniu umowy. Program pozwala na administrowanie polisą on-line, zapewniając kontrolę nad przebiegiem ochrony ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Zarządzanie ryzykiem z Coface

Jak działa ubezpieczenie należności

Ochrona dla dużych firm - TradeLiner

Ochrona dla średnich i małych firm - Coface Smart

Ochrona firm międzynarodowych GlobaLiner

Dlaczego ubezpieczenie w Coface

 • Polish
 • English