06.10.2017
Publikacje korporacyjne

Ryzyko krajów i sektorów na świecie według Coface

Ryzyko krajów i sektorów na świecie według Coface

Światowy wzrost gospodarczy może nie osiągnął jeszcze najwyższego poziomu (3,0 proc. w 2017 r. i 3,1 proc. w 2018 r.), ale wiele wskazuje na to, że może do tego dojść. W tym kwartale prawie we wszystkich zaktualizowanych przez Coface ocenach ryzyka krajów i sektorów ponownie odnotowano znaczną poprawę.

 

 

 

Zapowiada się powrót do wzrostu gospodarczego w Europie

 

Globalna gospodarka kontynuuje swoje ożywienie, wykazując większy wzrost światowego handlu niż przewidywano na początku 2017 roku. Europa prężnie się rozwija, a ryzyko polityczne zmniejsza się. Do krajów rozwijających się napływa więcej kapitału inwestycyjnego, a Brazylia i Rosja wyszły z recesji. W wyniku tych pozytywnych trendów Coface podniósł oceny kilku krajów:

 

  • Węgry (obecnie A3) wykazują ożywioną działalność gospodarczą wspieraną przez konsumpcję gospodarstw domowych i odnowione inwestycje, dzięki elastycznym warunkom kredytowym i współfinansowaniu inwestycji z budżetu UE.
  • Finlandia (obecnie A2) ma obiecujące perspektywy dotyczące liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw (spadek o 6 proc. w 2016 r. i dalszy spadek o 19 proc. w pierwszej połowie 2017 r.) oraz wzrostu (o 1,3 proc. w 2017 r., a także o prognozowane 1,7 proc. w 2018 r.) w ramach bardziej korzystnej sytuacji zewnętrznej.
  • Cypr (obecnie A4) odnotowuje dynamiczny wzrost oraz usprawnia mechanizmy kontrolne w obszarze sektora bankowego i finansów publicznych.
  • Białoruś (obecnie C) korzysta z poprawy koniunktury Rosji i Europy, co sprzyja zarówno eksportowi, jak i konsumpcji gospodarstw domowych.

Jednakże perspektywy nie ulegają poprawie w przypadku ważnych państw anglojęzycznych, czego przykładem są słabe wskaźniki oszczędności i dynamika płac w USA i Wielkiej Brytanii. Sytuację pogarszają niejasności co do polityki Donalda Trumpa oraz wynik negocjacji dotyczących Brexitu.

 

Największe korzyści z poprawy sytuacji gospodarczej odnoszą przemysł i gałęzie przemysłu związane z konsumpcją

 

W tym bardziej dynamicznym otoczeniu gospodarczym kilka sektorów wzmacnia swoją pozycję. Przemysł jest największym zwycięzcą ze względu na jego procykliczną naturę. Przemysł metalurgiczny i przemysł motoryzacyjny odnotowały znaczną poprawę w kilku regionach na świecie w pierwszej połowie 2017 r. Do tej listy dołączają następujące sektory:

  • Sektor farmaceutyczny okazuje się być sektorem o najniższym poziomie ryzyka na świecie. W Europie Zachodniej, głównie we Włoszech, Francji i Niemczech ryzyko tego sektora sklasyfikowano jako ,,niskie” ze względu na dobrze zorientowaną produkcję i popyt. Liczba niewypłacalnych firm jest niska.
  • Sektor transportu w Ameryce Północnej czerpie zyski z inwestycji publicznych, dlatego też klasyfikuje się do kategorii „ryzyka niskiego”.
  • Sektor TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych) wraca na właściwe tory w rozwijających się krajach azjatyckich, Chinach i Ameryce Łacińskiej. Dynamika przedstawia lepszy stan konsumpcji gospodarstw domowych. W Brazylii ten pozytywny trend ma miejsce po dwuletnim spadku konsumpcji. W tych regionach i krajach ryzyko jest obecnie oceniane jako ,,średnie”.
  • W Ameryce Łacińskiej odnotowano kolejną poprawę, a handel detaliczny oceniono na poziomie ,,ryzyka średniego” na szczeblu regionalnym i w Brazylii (dzięki spadkowi inflacji i stopy bezrobocia).

W dużych gospodarkach wschodzących, Rosji oraz Republice Południowej Afryki, potwierdza się wyjście z kryzysu przemysłu rolno-spożywczego. Obecnie ryzyko tego sektora jest klasyfikowane jako ,,niskie” w obu krajach. Jednak przyczyny tego zjawiska są różne. W Rosji lokalne przedsiębiorstwa odnoszą korzyści z embarga na zachodnie produkty spożywcze, zaś w Republice Południowej Afryki oczekiwaną ulgę w tym roku przyniosły obfite zbiory.

 

 

www

 

 

 

www1

 

Oceny ryzyka krajów przeprowadzone przez Coface obejmują 160 państw i przyznawane są według 8-stopniowej skali w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko raczej akceptowalne), A4 (ryzyko akceptowalne), B (ryzyko znaczne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie) i E (ryzyko ekstremalne).

 

Oceny ryzyka sektorowego przeprowadzona przez Coface (13 sektorów w 6 regionach geograficznych ,i 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB) podaje się w skali 4-stopniowej: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie i ryzyko bardzo wysokie.

Pobierz tę publikację : Ryzyko krajów i sektorów na świecie według Coface (387,10 kB)

Patrz także


Publikacja ekonomiczna zawierająca analizę krajów i sektorów (w języku angielskim),  znajduje się TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English