15.10.2018
Publikacje ekonomiczne

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale 2018 r.

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale 2018 r.
  • Wyższe ceny ropy naftowej i dalszy odpływ kapitału z rynków wschodzących w trzecim kwartale 2018 r.
  • Fala sektorowych degradacji ocen w Turcji i Argentynie
  • Poprawa wskaźników ryzyka w Europie Środkowo-Wschodniej i WNP (Wspólnota Niepodległych Państw)
  • Obniżenie ocen dla Pakistanu i Nikaragui, głównie z powodu ryzyka politycznego
  • Najsłabiej ocenianymi sektorami w Polsce pozostają budowlanka i transport

 

Argentyna i Turcja – kraje charakteryzujące się dużą nierównowagą zewnętrzną i uzależnieniem od finansowania zewnętrznego, przeżywają pogłębienie kryzysu walutowego. Pod wpływem znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej w Argentynie (z prognozą -2.4 proc. w 2018 r.) wobec gwałtownie zaostrzających się warunków kredytowania, Coface obniżył oceny aż sześciu sektorów w tym kraju. Branże motoryzacyjna, transportowa, papiernicza i chemiczna są obecnie oceniane na poziomie „wysokiego ryzyka”, a ryzyko w branżach ICT oraz tekstylnej oceniono jako „bardzo wysokie”. Fala sektorowych obniżek ocen objęła także Turcję: branże motoryzacyjna, papiernicza i drzewna dołączyły do kategorii „wysokiego ryzyka”, głównie ze względu na spadek popytu krajowego. Natomiast krajowy sektor energetyczny, który jest szczególnie podatny na ryzyko kursowe ze względu na ogromne zaangażowanie inwestycyjne, znalazł się w kategorii „wysokiego ryzyka”. Obniżenie oceny sektora metalowego do „bardzo wysokiego ryzyka” jest konsekwencją nowych protekcjonistycznych środków zastosowanych przez Stany Zjednoczone przeciwko Turcji.

 

Pozostałe duże gospodarki wschodzące – RPA, Brazylia, Indie i Indonezja – wydają się szczególnie podatne na ryzyko związane z odpływem kapitału. Podatność ta wynika z podobnych czynników, jak w przypadku Argentyny i Turcji: rozwinięte rynki kapitałowe, deficyt bilansu obrotów bieżących oraz sytuacja polityczna skłaniająca rynki do ostrożności przed wyborami, które mają się odbyć do końca 2018 r. lub już w przyszłym roku. Niemniej jednak ryzyko rozprzestrzenienia się niekorzystnych zjawisk zostało nieco złagodzone mniejszym zadłużeniem w dolarach oraz ogólnie wysokimi rezerwami walutowymi w tych gospodarkach.

 

Warto przyjrzeć się także niektórym z mniejszych krajów wschodzących. W trzecim kwartale Coface obniżył oceny krajowe Pakistanu i Nikaragui do poziomu D. Pakistan zbliża się do granicy wypłacalności przy ostrym spadku wartości rupii, a w Nikaragui trwa polityczny kryzys.

 

Z kolei w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach WNP wskaźniki ryzyka biznesowego poprawiają się. Ocenę Chorwacji podwyższono o jedną pozycję, do A4. Kraj nie jest już objęty przez UE procedurą nadmiernego deficytu i odnotowuje korzyści z wysokiej konsumpcji gospodarstw domowych. Słowacja (obecnie A2) rejestruje konsekwentny spadek niewypłacalności firm (-27 proc. w 2017 r.) oraz przyspieszenie inwestycji w przemyśle motoryzacyjnym. Armenia awansowała do poziomu C i korzysta z powrotu dobrej koniunktury w Rosji (dokąd wysyła 25 proc. swojego eksportu).

 

Transport i budowlanka najsłabiej ocenianymi sektorami w Polsce

 

Według ostatniego raportu Coface dot. upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce (po III kw. 2018 r.) wzrost liczby niewypłacalności w branży transportowej jest znaczący – o 52 proc. Również analiza wartości przeterminowanych należności świadczy o tym, że z płynnością w branży transportowej nie jest dobrze. W budownictwie zaś od początku tego roku ruszyły nieco inwestycje infrastrukturalne. W większych miastach również budownictwo komercyjne, czy mieszkaniowe mają się dobrze. Jednak wiele wskazuje na to, że branża osiągnęła szczyt wzrostu. Wiele dużych podmiotów zaczyna generować straty, wiele informuje o przeszacowaniach wcześniej oczekiwanych zysków na realizowanych projektach. Wpływ na to miał ogromny wzrost kosztów materiałów budowlanych, wzrost kosztów robocizny oraz jej brak. Analiza przeterminowań w branży pozwala stwierdzić, że obecnie największe problemy płynnościowe mają małe i średnie firmy budowlane. Może to skutkować wzrostem liczby upadłości, czy restrukturyzacji w branży w kolejnych kwartałach.

 

----
Oceny ryzyka krajów prowadzone przez Coface obejmują 160 państw i przyznawane są według 8-stopniowej skali w porządku rosnącym: A1 (ryzyko bardzo niskie), A2 (ryzyko niskie), A3 (ryzyko do przyjęcia), A4 (ryzyko raczej do przyjęcia), B (ryzyko znaczne), C (ryzyko wysokie), D (ryzyko bardzo wysokie), E (ryzyko ekstremalne).

 

Oceny ryzyka sektorowego (13 sektorów w 6 regionach geograficznych i 24 krajach generujących prawie 85 proc. światowego PKB) podaje się na skali 4-stopniowej: ryzyko niskie, ryzyko średnie, ryzyko wysokie i ryzyko bardzo wysokie.

Pobierz tę publikację : Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po ... (380,80 kB)

Patrz także


  • Publikacja ekonomiczna na ten temat znajduje się TUTAJ.
  • Grafika z ocenami ryzyka sektorów TUTAJ.
  • Mapa ryzyka krajówznajduje się TUTAJ.
Góra
  • Polish
  • English