24.10.2023
Publikacje ekonomiczne

BAROMETR COFACE PO III KWARTAŁACH 2023: Makroekonomia wystawiona na próbę przez pogorszenie sytuacji mikroekonomicznej

BAROMETR COFACE PO III KWARTAŁACH 2023

Dobre wieści z początku 2023 r. szybko ustąpiły miejsca sygnałom, że koniec roku będzie znacznie mniej obiecujący.

Oprócz wielokrotnie już wspominanych zagrożeń, z których część nadal się nasila (stabilność finansowa, ryzyko społeczne i polityczne), powinniśmy pamiętać, że walka z inflacją nie została jeszcze zakończona: z wyłączeniem cen energii, inflacja pozostaje znacznie powyżej celów wyznaczonych przez banki centralne, podczas gdy sytuacja na rynku ropy naftowej stała się (ponownie) napięta po atakach w Izraelu. Wszystkie wskaźniki wskazują na gwałtowne spowolnienie aktywności w Ameryce Północnej i strefie euro pod koniec roku, a ożywienie chińskiej gospodarki szybko zderzyło się ze słabościami strukturalnymi i brakiem zaufania wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W tym kontekście zmodyfikowaliśmy 7 ocen ryzyka dla poszczególnych krajów (2 podwyżki i 5 obniżek) oraz 33 oceny ryzyka dla sektorów (17 podwyżek i 16 obniżek), odzwierciedlając pewien stopień stabilności naszych oczekiwań na najbliższe 18 miesięcy, w środowisku, które pozostaje wysoce niestabilne i niepewne.

 

W STRONĘ ŚWIATA WIELOBIEGUNOWEGO

Poza utrzymującą się, a nawet nasilającą, rywalizacją chińsko-amerykańską, kilka istotnych wydarzeń w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej zmieniło krajobraz geopolityczny. Rozszerzenie grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) o sześciu nowych członków (Arabia Saudyjska, Argentyna, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Etiopia i Iran), co według niektórych oznacza koniec dominacji grupy G7, a wraz z nią powojennego porządku światowego.

Jednak zdolność BRICS+ do zaoferowania alternatywnej wizji i podjęcia konkretnych kroków w celu konkurowania z G7 prawdopodobnie pozostanie ograniczona (zróżnicowane cele, napięcia między Chinami a Indiami).

 

INFLACJA SPADA, ALE NIE ZOSTAJE POKONANA

Jak przewidywaliśmy w naszych poprzednich Barometrach, w ostatnich miesiącach inflacja nadal spadała "mechanicznie", głównie dzięki cenom energii i towarów poniżej szczytów osiągniętych wkrótce po inwazji na Ukrainę. Trwa również dezinflacja towarów, związana z przywróceniem równowagi popytu na usługi i powrotem do normalności łańcuchów dostaw. Utrzymują się oznaki utrwalonej inflacji, a inflacja bazowa spada znacznie wolniej w gospodarkach rozwiniętych. Co więcej, ryzyko powrotu presji inflacyjnej pod koniec roku wydaje się materializować, a ceny ropy naftowej od początku lata wykazują tendencję wzrostową.

Retoryka, która pojawiła się po decyzjach EBC, Fed i Banku Anglii (przerwa w podwyżkach stóp) sugerowała, że choć cykl zacieśniania polityki pieniężnej mógł się zakończyć, to w nadchodzących miesiącach, a nawet kwartałach nie należy spodziewać się obniżek stóp procentowych.

 

ROZCZAROWUJĄCE - I JUŻ ZAKOŃCZONE - OŻYWIENIE W CHINACH

Ożywienie gospodarcze w Chinach po pandemii COVID-19 było rozczarowujące, a dane ekonomiczne dotyczące zarówno popytu krajowego, jak i eksportu okazały się słabe. Powszechnie oczekiwane odbicie konsumpcji było stosunkowo niewielkie, ponieważ gospodarstwa domowe były ostrożne, a porzucenie polityki zero-Covid i ponowne otwarcie chińskiej gospodarki zdołało jedynie nierównomiernie pobudzić konsumpcję.

Inwestycje również były mniejszym motorem wzrostu dla Chin, ponieważ sektor prywatny pozostawał ostrożny w stosunku do wydatków na środki trwałe (zwłaszcza ze względu na rynek nieruchomości, który nadal jest niepokojący).

 

 LEKKA POPRAWA W SEKTORACH ENERGETYCZNYM I ROLNO-SPOŻYWCZYM W EUROPIE

Zmiany w ocenach ryzyka sektorowego w tym kwartale dotyczyły głównie Europy, przede wszystkim sektora energetycznego, rolno-spożywczego i papierniczego. Podnosimy ocenę sektora energetycznego we wszystkich krajach Europy Zachodniej (z wyłączeniem Niemiec), głównie ze względu na wyższe marże dla producentów węglowodorów i rafinerii. Sektor rolno-spożywczy w regionie również cieszy się większą dynamiką, w przeciwieństwie do sektora papierniczego, który odnotowuje największą liczbę obniżek ocen

 

POTWIERDZA SIĘ ROSNĄCE RYZYKO SPOŁECZNE I POLITYCZNE

 

W ubiegłym roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, Coface ostrzegał przed zwiększonym ryzykiem społecznym powodowanym rosnącymi cenami energii, towarów podstawowych i żywności. Kiedy zaktualizowaliśmy nasz wskaźnik ryzyka politycznego na 2022 r., powtórzyliśmy to ostrzeżenie. W tej edycji nasze obawy z tym związane rosną. Erozja warunków życia ludzi doprowadziła do powstania nowych źródeł frustracji.

W ostatnich latach ryzyko polityczne w różnych postaciach i krajach (Sri Lanka, Argentyna, Niger, Gabon) było częstym tematem w wiadomościach także dla gospodarek rozwiniętych (Izrael, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). Ryzyko społeczne i polityczne wydaje się rosnąć w świecie, który staje się coraz bardziej niepewny i niestabilny z powodu przekształcenia globalnego pola gry i odczuwalnego zagrożenia zmianami klimatycznymi.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, liczba konfliktów wzrosła w 2022 r., a liczba ofiar śmiertelnych była szczególnie wysoka. Podczas gdy niektóre konflikty uspokoiły się (Afganistan, Jemen), inne pojawiły się lub przybrały na sile – zdarzenia w Górskim Karabachu we wrześniu, które pogłębiły utrzymujący się kryzys graniczny między Armenią a Azerbejdżanem.

Liczba aktywnych konfliktów na kontynencie afrykańskim od 2010 roku wzrosła niemal trzykrotnie. Tendencja ta jest szczególnie związana z walką z grupami dżihadystów działającymi m.in.: w Burkina Faso, Mali, Nigrze, Czadzie i Nigerii. Ten zaostrzony kontekst bezpieczeństwa w Sahelu oraz trudności w powstrzymaniu rebelii islamistycznej od 2020 r. odegrały również rolę w niedawnych wstrząsach politycznych w regionie. Po Mali i Czadzie w 2021 r. oraz Burkina Faso (dwukrotnie) w ubiegłym roku, Niger doświadczył zamachu stanu tego lata.

Pobierz tę publikację : BAROMETR COFACE PO III KWARTAŁACH 2023: Makroekonomia wystawiona na p... (16,75 MB)
Góra
  • Polish
  • English