Informacje o konferencji

Type11
Konferencje Country Risk organizowane są przez Grupę Coface od 1996 r. w Paryżu, w przez Coface w Polsce od 2006 r. w Warszawie.

 

Konferencje w Polsce poświęcone są ryzykom w transakcjach handlowych na świecie, analizie tendencji w światowej gospodarce, ocenie ryzyka w Polsce i bezpiecznemu rozwijaniu eksportu. Są cenione przez uczestników za zróżnicowanie tematyczne oraz profesjonalne i niekomercyjne podejście organizatorów i prelegentów. Wśród mówców znajdują się ekonomiści, polscy i zagraniczni analitycy, specjaliści z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz z organizacji gospodarczych, a także eksporterzy-praktycy. Celem organizacji tych wydarzeń jest dzielenie się wiedzą z przedsiębiorcami, którzy podejmują strategiczne decyzje związane z rozwojem biznesu. Konferencje Coface skierowane są do managerów dużych i średnich firm, przede wszystkim do: prezesów, członków zarządów, dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych i szefów oceny ryzyka.

 

 

 

Idea Coface Country Risk Conference

 

Od 18 lat Coface organizuje w Paryżu doroczne konferencje nt. ryzyka krajów. Są one przeznaczone dla największych przedsiębiorstw europejskich oraz dla specjalistów z branży finansowej i ośrodków badawczych. Podczas spotkania eksperci przedstawiają aktualną panoramę ryzyka i analizują tendencje światowej gospodarki w świetle najnowszych wydarzeń oraz ich skutki dla świata biznesu. Na zakończenie sympozjum, Coface publikuje informator o ryzyku 158 krajów, zawierający analizy ekspertów oraz informacje makroekonomiczne. Aktualizacje tych analiz są dostępne na bieżąco, bezpłatnie na wszystkich lokalnych stronach internetowych Coface.

Góra
  • Polish
  • English