EDYCJA 2015

 

 

Czy eksport ma szansę pomóc polskiej gospodarce?

 

Polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej eksportują. W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej eksport odpowiadał jedynie za 1/3 naszego PKB, obecnie udział ten jest bliski 50%. Czy w obliczu powolnego i nierównego ożywienia w gospodarce naszego głównego partnera handlowego – strefy euro oraz trudności na wschodnich kierunkach eksportowych, polskie firmy powinny koncentrować się na działalności na rynku krajowym? Jak zawirowania na rynkach walutowych i przewidywane osłabienie euro mogą wpłynąć na polskich eksporterów? Czy ryzyko w transakcjach handlowych dotyczy wyłącznie rynków zagranicznych? Jak nim zarządzać w firmie?

 

Dzielimy się wiedzą

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej Country Risk Conference. Konferencje Coface poświęcone są ryzykom towarzyszącym firmom w transakcjach handlowych. W Polsce odbywają się od 2006 roku. Podczas spotkań uczestnicy mogą zapoznać się z analizami aktualnych tendencji w światowej gospodarce, oceną ryzyka na wybranych rynkach i doświadczeniami polskich eksporterów w zarządzaniu ryzykiem.

 

Specjaliści dla specjalistów

 

Konferencje Country Risk są źródłem wiedzy dla menedżerów, którzy podejmują strategiczne decyzje związane z rozwojem biznesu. Są cenione przez uczestników za zróżnicowanie tematyczne oraz profesjonalne i niekomercyjne podejście organizatorów i prelegentów. Wśród mówców znajdują się ekonomiści i analitycy, specjaliści z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz z organizacji rządowych i gospodarczych, a także przedsiębiorcy-praktycy.

Góra
  • Polish
  • English