05.10.2021
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Raport Coface: Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2021 roku

Raport Coface: Niewypłacalności firm w Polsce w 3 kwartałach 2021 roku

Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 9 miesiącach 2021 r. zdecydowanie wzrosła. Wyniosła 1841 przypadków i jest wyższa aż o 131 proc.! w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku.

 

UWAGA ! W kolejnym raporcie, po III kw. 2021 roku kontynuujemy – podobnie jak w ostatnich raportach kwartalnych – inne podejście do danych poparte precyzyjnym komentarzem ze względu na specyfikę sytuacji podczas pandemii. Po III kw. 2021 obserwujemy ogromny wzrost niewypłacalności ogółem, na co zdecydowany wpływ miała liczba nowych uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu, wprowadzonych ustawą covidową z 19 czerwca 2020 r. Ogłoszenie otwarcia tej formy postępowania restrukturyzacyjnego następuje wyłącznie poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i nie jest rejestrowane przez sąd (więcej szczegółów poniżej). Z tego względu od III kwartału 2020 r., odkąd pojawiły się uproszczone postępowania pozasądowe, aby zachować rzetelność w ocenie bieżącej sytuacji dotyczącej niewypłacalności firm – w raporcie Coface dane te są dodawane do statystyk przedstawiających postępowania ogłoszone przez sądy.

 

30 czerwca 2021 roku ustawodawca przedłużył do 30 listopada 2021 możliwość korzystania z tej formy i obwieszczania otwarcia pozstępowania układowego w Monitorze.

 

  • Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w 9 miesiącach 2021 r. zdecydowanie wzrosła. Wyniosła 1841 przypadków i jest wyższa aż o 131 proc.! w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. W zestawieniu z wynikiem po 6 miesiącach br. tempo wzrostu spadło (ze 160 proc. do 131 proc.), jednak dlatego, że wzrosła ubiegłoroczna baza, ponieważ w III kw. 2020 w statystykach pojawiły się już nowe postępowania pozasądowe.
  • Na łączną liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:

 - W pierwszych 3 kwartałach 2021 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 626 polskich firm, (wg danych na koniec września 2021) czyli o ponad 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.

- Dodatkowo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło aż 1215 podmiotów gospodarczych. To o prawie 1000 proc.! więcej niż rok temu (musimy jednak pamiętać, że III kwartał 2020 r. był pierwszym, w którym dostępna była ta forma, więc baza do porównania jest niska).

  • Wśród rodzajów postępowań sądowych:

- najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych – 286.

- Na drugim miejscu znalazły się tym razem postępowania o zatwierdzenie układu (178). To ogromny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, kiedy odnotowaliśmy ich zaledwie 16.

- Zmniejszyła się natomiast liczba postępowań sanacyjnych. Po III kw. 2021 jest ich 50, podczas gdy w tym samym okresie 2020 roku było ich 92.

 

  • We wszystkich branżach widzimy wzrost niewypłacalności. Króluje kolor czerwony. Największy skok zanotowało rolnictwo (+301 proc.) oraz usługi (+156 proc.) i transport (+148 proc.). Najwięcej postępowań ogłoszono w usługach, czyli 533, co stanowi 29 proc. wszystkich przypadków.

 

Bieżącą sytuację i statystyki komentują:

1. Sytuacja ekonomiczna

    - Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach

    - Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka w Coface w Polsce

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki
    - Artur Warych, radca prawny – szef departamentu egzekucji i restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface

 

 

na_www

 

PEŁNY RAPORT COFACE DO POBRANIA TUTAJ

Góra
  • Polish
  • English