24.01.2024
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

RAPORT COFACE: NIEWYPŁACALNOŚCI FIRM W POLSCE W 2023 ROKU

RAPORT COFACE: NIEWYPŁACALNOŚCI FIRM W POLSCE W 2023 ROKU

W niniejszym raporcie porównujemy skalę niewypłacalności firm na przestrzeni ostatnich 10 lat. Począwszy od roku 2016 stale wzrasta liczba upadłości polskich przedsiębiorstw. Z najnowszych danych wynika, że rok 2023 zakończył się rekordową liczbą 4701 niewypłacalnych firm! To wzrost liczby upadłości o niemal 2 tysiące w porównaniu z rokiem 2022.

 

 

 

Bardzo mocno ucierpiały budowlanka i transport, które w dużym stopniu odpowiadają za wzrost PKB. Liczba niewypłacalności w sektorze budowlanym w roku 2023 była wyższa niż w ciągu poprzednich trzech lat łącznie! W branży budowlanej upadło 638 firm, w transporcie zaś 546 i są to wzrosty odpowiednio o 128% i 100% w porównaniu poprzednim rokiem.

 

  • Czy skala problemów polskich przedsiębiorców to efekt pandemii, wojny w Ukrainie, wysokich cen paliw, inflacji, ograniczonego popytu czy też polityki fiskalnej, kosztów prowadzenia działalności i szeregu utrudnień dla prowadzących biznes? 
  • Jak wynik ostatnich wyborów parlamentarnych wpłynie na kondycję polskiej gospodarki?

 

W raporcie komentarzy udzielili:

 

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Barbara Kamińska, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface w Polsce 

3. Sytuację w budownictwie komentuje Marcin Ogulewicz, Zastępca Dyrektora Działu Oceny Ryzyka Coface w Polsce 

4. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca Prawny, Szef Departamentu Egzekucji i Restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface.

 

Pobierz pełny raport wraz z komentarzami i prognozami ekspertów Coface

Góra
  • Polish
  • English