14.07.2023
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Niewypłacalności w I półroczu 2023 r. w Polsce

Niewypłacalności w        I półroczu 2023 r. w Polsce

Coface opublikował raport niewypłacalności podsumowujący I półrocze 2023 roku.

 

 

 

Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I półroczu 2023 r. (wg stanu wiedzy na 3 lipca br.) wyniosła 2528 co stanowi wzrost o 142% w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku.

 

Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:

  • W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2023 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 786 polskich firm,
  • W I półroczu br. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (opublikowano 1742 tzw. Obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego (bez rejestracji w sądzie)

Spośród wszystkich ogłoszonych niewypłacalności w pierwszym półroczu 2023. 69% z nich to obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego czyli pozasądowe, 31% zaś, to niewypłacalności ogłoszone przez sądy.

Wśród postępowań sądowych najwięcej ogłoszono postępowań o zatwierdzenie układu 451 których liczba wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 o 36 proc.

Więcej też odnotowano przyspieszonych postępowań układowych oraz postępowań układowych

 

Statystyki branżowe wskazują na wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach poza rolnictwem

 

W raporcie komentarzy udzielili:

1. Sytuacja ekonomiczna - Grzegorz Sielewicz, Główny Ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej

2. Sytuacja w branżach - Barbara Kamińska, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface w Polsce oraz Marcin Ogulewicz, Zastępca Dyrektora Działu Oceny Ryzyka Coface w Polsce

3. Bieżące uwarunkowania prawne mające wpływ na prezentowane statystyki - Artur Warych, Radca Prawny, Szef Departamentu Egzekucji i Restrukturyzacji w Kancelarii Stefaniuk & Wspólnicy, obsługującej Coface

 

 

Pobierz pełny raport wraz z komentarzami i prognozami ekspertów Coface

Góra
  • Polish
  • English