09.01.2024
Informacje o ryzykach krajów i analizy ekonomiczne

Badanie Płatności w Polsce 2023

Badanie Płatności w Polsce 2023

Przedstawiamy Badanie płatności Coface 2023, w którym szczegółowo analizujemy jak rodzime przedsiębiorstwa regulują należności, które branże cechuje najwyższe ryzyko opóźnień płatności i jakie są tego przyczyny.

 

W październiku 2023 r. Coface po raz ósmy przeprowadził badanie obrazujące jak firmy w Polsce regulują płatności. To czas, kiedy przeważają negatywne oceny sytuacji gospodarczej, potęgowane przez ujemną dynamikę PKB, którą Polska odnotowała w pierwszym i drugim kwartale 2023 r. Poprawa, która rozpoczęła się w ostatnich miesiącach tego roku jest powolna i stopniowa, zwłaszcza ze względu na wciąż niekorzystne otoczenie zagraniczne, osłabiające wyniki polskiej gospodarki. Prognoza Coface zakłada, że realny wzrost PKB sięgnie 0,6% w 2023 r., a następnie przyspieszy do 2,8% w 2024 r., co jednak nadal będzie tempem poniżej potencjału rodzimej gospodarki.

 

Pomimo trudności i malejącej odporności na zawirowania, ogólny obraz dotyczący płynności płatniczej w Polsce pozostaje korzystny. Z badania Coface wynika, że polskie firmy doświadczyły średnich opóźnień w płatnościach na poziomie 48,7 dni, czyli o 3 dni mniej niż w poprzednim badaniu. Skróciły się one więc do poziomu zbliżonego do odnotowanego w 2020 r. (48,0 dni), jednak tym razem przedsiębiorstwa nie korzystały z szerokiej skali działań pomocowych, jakie obowiązywały w trakcie pandemii.

 

Chociaż średnia wskazuje na skrócenie opóźnień w płatnościach, nie wszystkie sektory odnotowały poprawę, a zwłaszcza te energochłonne. Najdłuższe opóźnienia zgłosiły branże papierniczo-drzewna, metalurgiczna i energetyczna, jak również ICT. Ta ostatnia mierzy się z obniżeniem dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, koncentrujących się na zakupach produktów codziennej potrzeby, a nie dóbr trwałego użytku, jak elektronika.

 

Z kolei największe skrócenie opóźnień płatności odnotował sektor rolno-spożywczy, a najkrótsze opóźnienia spotykane są w branży farmaceutycznej. Jak wynika z naszego badania, wszystkie sektory przewidują wzrost zaległych należności w kolejnych miesiącach. Poprawa sytuacji makroekonomicznej znajduje odzwierciedlenie po stronie mikroekonomicznej dopiero po pewnym czasie, zwłaszcza, że firmy wciąż mierzą się z presją na marże i wysokimi kosztami operacyjnymi, w tym rosnącymi kosztami zatrudnienia. Chociaż polska gospodarka zaczęła notować lepsze wyniki pod koniec 2023 r., przedsiębiorstwa nadal zgłaszają wiele istotnych trudności, w tym ograniczony popyt, obciążenia fiskalne, czy wysokie koszty redukujące marże. Ponadto, nawet jeśli krajowa gospodarka wejdzie w fazę ożywienia w 2024 r., dalsze spowolnienie (lub nawet recesja) w Europie Zachodniej w pierwszej połowie przyszłego roku może mieć negatywny wpływ na scenariusz bazowy, dotyczący koniunktury gospodarczej i biznesowej.

 

PEŁNY RAPORT Z BADANIA PŁATNOŚCI W POLSCE 2023 do pobrania tutaj

Góra
  • Polish
  • English