Nasza oferta

Jak działa faktoring

Zasada działania faktoringu

Faktoring oznacza w praktyce, że już w dzień po wystawieniu faktury i przekazaniu informacji do Coface Poland Factoring, otrzymają Państwo zaliczkę na poczet finansowanych należności (nawet 90% wartości faktury). Pozostała część wypłacana jest po dokonaniu zapłaty przez odbiorcę na rachunek Faktora (Coface).
 
 
 

schemat działania faktoringu

schemat_faktoring
 

Jak działa?

Faktoring jest usługą finansową, która przeznaczona jest dla firm prowadzących sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom w kredycie kupieckim, czyli z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorstwo wystawiające faktury może uzyskać duże korzyści ze stosowania faktoringu. Jest to transakcja trójstronna, w której udział biorą klient (faktorant), odbiorcy (dłużnicy) oraz strona finansująca (faktor – Coface)
Przedsiębiorca sprzedający towar ustala z odbiorcą zazwyczaj termin płatności, który może być zróżnicowany ze względu na branżę  w której się obracają. Jednakże, w tym czasie może wystąpić potrzeba opłacenia innych należności takich jak. np. wynagrodzenia, czy materiały produkcyjne.
 
Wówczas pomocny okazuje się faktoring, przedsiębiorca wysyła elektroniczne zestawienie faktur do Faktora, który w zależności od ustaleń umowy faktoringowej wypłaca klientowi zaliczkę (do 90% wartości brutto faktury), pozostała część natomiast zostanie przesłana zaraz po opłaceniu faktury przez dłużnika. Dzięki temu, przedsiębiorca może korzystać ze swoich pieniędzy zaraz po dokonaniu sprzedaży, nie czekając na spłatę należności przez odbiorcę.
 

zalety faktoringu

Zawarcie umowy faktoringowej jest zdecydowanie szybsze niż np. decyzja o przyznaniu kredytu bankowego, ponieważ opiera się o inne kryteria. Ocena zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a dużo bardziej istotna jest faktorowalność tj. czy występują okoliczności, które mogą skutkować trudnościami w egzekwowaniu należności. Kolejną ważną cechą faktoringu jest brak obowiązku ustanowienia materialnych zabezpieczeń, tutaj zabezpieczeniem są same faktury (należności) oraz weksel przedsiębiorcy. Nieopłacenie faktury przez odbiorcę, skutkuje reakcją ze strony faktora, który upomina dłużnika o konieczności zapłaty. W przypadku uporczywej odmowy płatności, faktor na wniosek przedsiębiorcy ma możliwość wszczęcia windykacji sądowej.
 
Firmy korzystające z faktoringu posiadają dużo większą płynność finansową, a w związku z tym są mniej narażone na bankructwo, dodatkową korzyścią jest również zwiększenie egzekwowania należności dzięki działaniom faktora.
 
Zasada działania faktoringu polega na zamianie wierzytelności na gotówkę. Klient w następstwie sprzedaży towarów lub usług oraz wystawienia faktury przesyła elektroniczne zestawienie faktur do Coface i oczekuję na wypłatę środków finansowych od faktora – zaliczkę. W tym momencie uwalnia część środków finansowych zamrożonych w wystawionych fakturach i zwiększa swoją płynność finansową na bieżące opłacenie działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli przeniesione zobowiązanie zostanie uregulowane przez odbiorcę klienta, wówczas Coface wypłaca klientowi pozostała część należności wynikających z wystawionej faktury. W międzyczasie Coface prowadzi bieżącą weryfikację odbiorcy.
 

Góra
  • Polish
  • English