Aktualności

Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I półroczu 2020 roku.

01.07.2020

Statystyki jeszcze nie poszybowały w górę.
Znaczący wpływ na dobre wyniki miały regulacje prawne, programy pomocowe oraz praca sądów w czasie pandemii.

Czytaj więcej

BAROMETR COFACE PO II KWARTALE 2020 - OD POTĘŻNEGO WSTRZĄSU DO ZRÓŻNICOWANEGO TEMPA POPRAWY

09.06.2020

Kilka tygodni po pierwszych decyzjach o luzowaniu obostrzeń aktywność gospodarcza wydaje się rosnąć w większości krajów europejskich. Jednakże to stopniowe i częściowe odzyskiwanie kondycji przez gospodarkę, z około dwumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do Chin, nie wymaże skutków blokady dla globalnego wzrostu.

Czytaj więcej

Czy bilanse firm w Hiszpanii i we Włoszech są gotowe na szok spowodowany COVID 19?

30.06.2020

Chociaż najtrudniejszym okresem 2020 r. był najprawdopodobniej drugi kwartał, jest też wiele przesłanek ku temu, by uświadomić sobie, że droga do odzyskania kondycji będzie długa i trudna. Mimo doraźnych odroczeń w zapłacie podatków czy gwarancji płynności wiele firm prawdopodobnie i tak znajdzie się w kłopotach.

Czytaj więcej

Niewypłacalność firm w Europie: zmiany w procedurach prawnych tymczasowo wydłużają terminy płatności

29.06.2020

Skala ekonomicznych konsekwencji pandemii COVID-19 w Europie jest bezprecedensowa. Podwójny szok podażowo-popytowy spowodował zatrzymanie produkcji (przynajmniej częściowe) w wielu firmach, ponieważ pracownicy nie mogli przychodzić do pracy oraz spadek konsumpcji związany z ograniczeniami mobilności. Mniejsze przychody pogorszyły sytuację płynnościową firm, prowadząc do wydłużenia opóźnień w płatnościach, a w konsekwencji do powstania zaległości płatniczych.

Czytaj więcej
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Newsletter Coface

Internetowy NEWSLETTER COFACE został stworzony z myślą o dostępie do wartościowych informacji, które potrzebne są każdemu managerowi podejmującemu ryzyko handlowe. Reagujemy na pojawiające się zmiany na rynku i komentujemy je dla Państwa.
 
 
Jako dostawca usług finansowych zbudowaliśmy swoją przewagę na rynku wykorzystującą synergie 4 usług: ubezpieczenie należności, faktoring, windykacja i informacje o przedsiębiorstwach.
Zapisz się!

Kontakt

 
Coface – Centrala w Warszawie
Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
 
Dział Handlowy
T. (+48 22) 465 00 22, F. (+48 22) 465 00 25
E. sales-poland@coface.com
 
Biuro
T. (+48 22) 465 00 00, fax: (+48 22) 465 00 55
E. office-poland@coface.com
 
 
Jeśli Twój Dostawca ubezpiecza należności w Coface i ubiega się o limit…
KONTAKT
  • Polish
  • English