pol-PL
01.04.2020

Rewizja sektora ubezpieczenia należności przez agencję Moody's.

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała dla Coface ocenę ratingową IFS (Insurance Financial Strength) na poziomie A2. Prognozę tej oceny zmieniła na negatywną.

 

Agencja Moody’s, w ramach analizy sektora ubezpieczeń kredytowych szacuje, że postęp pandemii koronawirusa oraz środki podejmowane przez rządy w celu spowolnienia jej rozprzestrzeniania, mogą postawić w najbliższym czasie wszystkich ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji.

W ocenie agencji utrzymanie ratingu na poziomie A2, potwierdza odporność i wytrzymałość Coface dzięki możliwości korygowania krótkoterminowego ryzyka i oraz dzięki stabilności finansowej.

Dodatkowo agencja dostrzega działania wdrożone przez rządy państw, mające na celu wsparcie sektora MŚP, co mogłoby obniżyć koszty ubezpieczycieli kredytowych.

Przypominamy, że na koniec 2019 r. współczynnik wypłacalności Coface (Solvency ratio) osiągnął poziom 190% - tj. wyższy niż wymagany zakres wynoszący 155%-175%. Dodatkowo, Coface na początku kryzysu zmniejszył w znaczącym stopniu ryzyko portfela inwestycyjnego, którego płynne aktywa zwiększyły się do poziomu 22% w porównaniu z około 7% na koniec 2019 r. W związku z tym, spadek na rynkach finansowych nie spowodował obniżenia współczynnika wypłacalności w wyższym stopniu niż korekta przewidywana przez grupę.

W tych niepewnych czasach Coface współpracuje z klientami bliżej niż kiedykolwiek w przeszłości i podejmuje szereg działań zapobiegawczych dotyczących swojego portfela ryzyk.

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Beata PADZIKT. +48 22 465 00 12, M. +48 503 079 022 – E. beata.padzik@coface.com

Pobierz tę notatkę prasową : Rewizja sektora ubezpieczenia należności przez agencję Moody's. (251,21 kB)
Góra
  • Polish
  • English