pol-PL
09.06.2020

BAROMETR COFACE PO II KWARTALE 2020 - OD POTĘŻNEGO WSTRZĄSU DO ZRÓŻNICOWANEGO TEMPA POPRAWY

BAROMETR COFACE PO II KWARTALE 2020 - OD POTĘŻNEGO WSTRZĄSU DO ZRÓŻNICOWANEGO TEMPA POPRAWY

Kilka tygodni po pierwszych decyzjach o luzowaniu obostrzeń aktywność gospodarcza wydaje się rosnąć w większości krajów europejskich. Jednakże to stopniowe i częściowe odzyskiwanie kondycji przez gospodarkę, z około dwumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do Chin, nie wymaże skutków blokady dla globalnego wzrostu.

W tych okolicznościach Coface przewiduje, że recesja w 2020 r. (spadek światowego PKB o 4,4 proc.) będzie silniejsza niż w 2009 r. Mimo poprawy spodziewanej w 2021 r. (+5,1 proc.) – przy założeniu, że nie będzie drugiej fali pandemii koronawirusa – PKB w Stanach Zjednoczonych, strefie euro, Japonii i Wielkiej Brytanii pozostanie na poziomie od 2 do 5 punktów niższym w porównaniu z 2019 r.

 

Brak widoków na szybkie nadrobienie strat wynika głównie z dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest utrzymująca się niepewność co do ewolucji pandemii, prowadząca do oczekiwanego wzrostu skłonności gospodarstw domowych do ostrożnościowego oszczędzania oraz rezygnacji z inwestycji przez firmy. Druga to niemożliwe do odzyskania straty w produkcji w niektórych sektorach (zwłaszcza w działalności usługowej i surowcach energetycznych). Środki zastosowane przez banki centralne pomagają stabilizować rynki finansowe od kwietnia. Dotyczy to w szczególności krajów (zwłaszcza w Europie Zachodniej), w których banki te uczestniczyły w podtrzymywaniu zdolności produkcyjnych niektórych firm, głównie poprzez zwiększanie zadłużenia. Niemniej jednak oznacza to jedynie odsunięcie w czasie korekt zatrudnienia oraz problemów z przepływami pieniężnymi w przedsiębiorstwach.

Do 2021 r. skala niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o jedną trzecią w porównaniu z 2019 r.

Mimo wsparcia ze środków publicznych nasilenie upadłości firm sygnalizowane już w poprzednim barometrze Coface (po I kw. 2020 r.) dotknie prawdopodobnie wszystkie dojrzałe gospodarki: Stany Zjednoczone (+43 proc.), Wielką Brytanię (+37 proc.), Japonię (+24 proc.), Francję (+21 proc.) i Niemcy (+12 proc.). Jednak wiele gospodarek wschodzących (+44 proc. w Brazylii, +50 proc. w Turcji) również odczuje ekonomiczne konsekwencje blokady, a także spadku przychodów z turystyki, mniejszych transferów od osób pracujących za granicą oraz niższych wpływów z eksploatacji surowców, których ceny spadają.

Oprócz transportu pandemia nadal osłabia sektory, które już w ubiegłym roku były pod presją: motoryzacyjny, metalurgiczny, detaliczny oraz tekstylno-odzieżowy

Gwałtowny wzrost niewypłacalności znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu się krótkoterminowego (6 do 12 miesięcy) ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. Wzrostowi ryzyka krajowego ocenianego przez Coface (na podstawie danych makro- i mikroekonomicznych oraz finansowych) odpowiada obniżenie oceny w tym zakresie dla 71 krajów, czyli nieco ponad 40 proc. analizowanych gospodarek z całego świata. Jeżeli chodzi o ryzyko sektorowe, obniżone zostały oceny około 40 proc. z 13 sektorów biznesowych w 28 krajach ocenianych przez Coface (reprezentujących 88 proc. globalnego PKB). Nie jest zaskoczeniem, że w obecnej sytuacji największe straty poniósł sektor transportowy. Za nim plasują się motoryzacja i handel detaliczny, które już w zeszłym roku były w słabej kondycji. Najbardziej odporny okazał się natomiast sektor farmaceutyczny a także, w nieco mniejszym stopniu, rolno-spożywczy oraz informatyczno-telekomunikacyjny.

 

Kliknij w zdjęcie i pobierz pełną analizę Barometr Q2 w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również aktualną Mapę Ryzyka Krajów i Mapę Ryzyka Sektorów czerwiec 2020. 

Pobierz tę notatkę prasową : BAROMETR COFACE PO II KWARTALE 2020 - OD POTĘŻNEGO WSTRZĄSU DO ZRÓ... (87,04 kB)

Patrz także


KONTAKT DLA MEDIÓW:

Beata PADZIK 

T. +48 22 465 00 12, M. +48 503 079 022

beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English