pol-PL

Polityka prywatności

1. Spółki z Grupy Coface w Polsce wymienionych TUTAJ, jako Administrator danych na serwisie coface.pl, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Coface zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 
 
2. Dane osobowe gromadzone są, za zgodą użytkowników, w celu realizacji umów wiążących użytkowników ze spółkami z Grupy Coface, jak również, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie użytkownika. Ponadto, przetwarzanie danych odbywa się, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez spółki z Grupy Coface, w tym również prowadzenie marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 
 
3. Każdy uczestnik ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tychże uprawnień kontakt z Coface odbywa się telefonicznie pod numerem 22 465 00 00, w formie elektronicznej na adres office@coface.pl lub listownie przesyłką poleconą wysłaną na adres Coface, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Góra
  • Polish
  • English