pol-PL
28.11.2013
Publikacje ekonomiczne

Upadłości przedsiębiorstw we Francji: brak spodziewanej poprawy w 2014 r.

Upadłości przedsiębiorstw we Francji: brak spodziewanej poprawy w 2014 r.

Upadłości przedsiębiorstw we Francji: brak spodziewanej poprawy w 2014 r.

Po okresowym wzroście liczby upadłości dużych przedsiębiorstw, ponownie z największymi trudnościami borykają się firmy z sektora MSP.

 

Liczba francuskich przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej utrzymuje się na wysokim poziomie: w ciągu minionych dwunastu miesięcy  eksperci Coface odnotowali 62 431 przypadków upadłości, co jest równoznaczne ze wzrostem o +4,3%. Małe i średnie przedsiębiorstwa (+8%) w większym stopniu niż duże (-29%) odczuwają obecnie skutki niekorzystnej koniunktury gospodarczej. Wskazuje to na słabnięcie „efektu wielkości” i powrót do sytuacji bardziej naturalnej dla francuskiej gospodarki, dla której typowa jest większa liczba mniej „kosztownych” przypadków (-7,4% spadek kosztów finansowych mierzonych na podstawie łącznej kwoty zaległych zobowiązań dla poszczególnych przedsiębiorstw). Biorąc pod uwagę wpływ na stan zatrudnienia, odnotowano nieznaczny spadek liczby miejsc pracy likwidowanych w następstwie upadłości przedsiębiorstw (-3,3%). Obecnie stabilizuje się ona na poziomie poniżej 200 000.

 

Upadłości w poszczególnych sektorach: zróżnicowana sytuacja

 

Zmiany w zakresie liczby i kosztów upadłości francuskich przedsiębiorstw mają zróżnicowany charakter w zależności od sektora, przy czym można wyróżnić dwa podstawowe trendy.

 

Nie jest zaskoczeniem, że w dalszym ciągu obarczone podwyższonym ryzykiem niewypłacalności są budownictwo oraz branża dystrybucyjna i tekstylno-odzieżowa.

W wymienionych sektorach ma miejsce niemal 50% wszystkich przypadków upadłości. Co gorsza, liczba, a przede wszystkim koszt (wzrost odpowiednio o +67% i +47%) upadłości w sektorze tekstylno-odzieżowym i dystrybucji odzwierciedlają utrzymujący się niski poziom popytu ze strony gospodarstw domowych.

 

Drugi trend dotyczy sektorów, w których pomimo niesprzyjającego klimatu gospodarczego zaobserwowano poprawę sytuacji. Zgromadzone przez Coface dane dotyczące liczby i kosztów upadłości przedsiębiorstw wskazują na znaczne ożywienie w sektorze chemicznym oraz papierniczym i drzewnym. W sektorze chemicznym odnotowano spadek kosztów finansowych o -76,6% w skali roku, przy czym w branży rafineryjnej od czasów problemów spółki Pertoplus nie miała miejsca żadna poważna upadłość.

 

2013: Rekordowy rok pod względem liczby upadłości

 

Według szacunków Coface, rok 2013 będzie we Francji rekordowy pod względem liczby upadłości przedsiębiorstw. W porównaniu z 2012 r., w którym zarejestrowano upadłość około 60 500 podmiotów, w 2013 r. Coface spodziewa się aż 62 500 takich przypadków. Należy przy tym nadmienić, że trzeci kwartał bieżącego roku niepokojąco przypomina pod tym względem analogiczny okres roku 2009.

 

Rok 2014 będzie dla przedsiębiorstw rokiem trudnym, bez przewidywanego zmniejszenia liczby upadłości. Zgodnie z prognozami Coface wzrost PKB Francji wyniesie w 2014 r. zaledwie +0,6%

(w porównaniu z +0,1% w 2013 r.).W takim kontekście trudno spodziewać się w 2014 r. znacznego wzrostu konsumpcji. Jako że jest to jeden z istotnych czynników uwzględnionych w modelu prognostycznym Coface, można przyjąć, że liczba upadłości ustabilizuje się na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie i wyniesie w przybliżeniu 62 000.

Pobierz tę publikację : Upadłości przedsiębiorstw we Francji: brak spodziewanej poprawy w 2... (479,10 kB)

Kontakt


Martyna Wlodarczyk

COFACE
PR Manager
Al. Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
T. (+48 22) 465 02 22
M. (+48) 509 467 531
E. martyna.wlodarczyk@coface.com

Góra
  • Polish
  • English