pol-PL
21.03.2018
Aktualności korporacyjne

Biznes na fali - czy ryzyka zniknęły? Zapisz się na konferencję

Logo-2018-baner-mozaika - Kopia

 

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Coface Country Risk Conference. Konferencje poświęcone są ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. Gościem Specjalnym konferencji będzie prof. Grzegorz Kołodko - wygłosi wykład na temat uwarunkowań i perspektyw rozwoju polskiej gospodarki.

 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE KONFERENCJI CRC - KLIKNIJ TUTAJ

 

Konferencja odbędzie się 21 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym POLIN Warszawie. Temat tegorocznego wydarzenia będzie brzmiał <<Biznes na fali - czy ryzyka zniknęły?>>

Polska gospodarka w 2017 roku wzrastała w tempie najwyższym od sześciu lat. Przedsiębiorstwa w Polsce umiejętnie wykorzystują sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – w przypadku wielu firm, za zwiększonymi obrotami podążyły wyższe zyski. Prognozy gospodarcze wskazują, że chociaż w tym roku powinniśmy spodziewać się słabszego tempa rozwoju polskiej gospodarki, to nadal będzie ono na solidnym poziomie. Nasi eksporterzy korzystają z poprawy koniunktury na rynkach światowych, która ma miejsce także w strefie euro, czyli głównym kierunku eksportowym Polski. Z kolei na rynku wewnętrznym firmy mogą liczyć na stabilny popyt, który zasilany jest konsumpcją gospodarstw domowych i odbudowującymi się inwestycjami.

Jednak w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym nadal istnieją ograniczenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w Polsce. Trudności w zapełnieniu wakatów, czy niejasne i niespójne przepisy prawne są często wymieniane jako bariery w bieżącej działalności i rozwoju firm. Z jakim jeszcze ryzykiem muszą liczyć się przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych?

Góra
  • Polish
  • English