pol-PL
09.04.2020
Aktualności korporacyjne

Badanie płatności w Polsce 2020

Badanie płatności w Polsce 2020

Czwarta edycja badania Coface dotyczącego płatności wśród firm w Polsce została przeprowadzona w grudniu 2019 roku, zatem jego wyniki nie obejmują jeszcze wpływu pandemii na przedsiębiorstwa.
Badanie dotyczyło doświadczeń płatniczych polskich firm, które odzwierciedlają zarówno sytuację gospodarczą, jak również otoczenie biznesowe.

 

Otoczenie makroekonomiczne w ostatnich latach było sprzyjające dla przedsiębiorstw, jednak rozprzestrzenienie się wirusa COVID19 będzie miało wypływ na partnerów handlowych Polski, a także na polską gospodarkę oraz przedsiębiorstwa. Pomimo oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego, 50% przedsiębiorstw biorących udział w badaniu spodziewa się wzrostu rentowności, a 10% utrzymania jej na dotychczasowym poziomie.
Zwłaszcza branże tekstylno-odzieżowa, motoryzacyjna i energetyczna prognozują wzrost sprzedaży. Z kolei branża farmaceutyczna, metalurgiczna i budownictwo oczekują spadku sprzedaży w kolejnych miesiącach. Zgodnie z naszym badaniem płatności 10 na 12 sektorów oczekuje, że wartość przeterminowanych należności obniży się w kolejnych miesiącach.

Sprzedaż z odroczonym terminem płatności stosowana jest powszechnie, a wszystkie ankietowane firmy zadeklarowały, że zawierają pisemne umowy handlowe określające termin dokonania płatności. Pomimo tego, 98% przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w spływie należności.

W trakcie 2019 r. opóźnienia płatności zmniejszyły się, jednak w niewielkim stopniu. Badanie Coface wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa doświadczają średnich zaległości płatniczych sięgających 57,2 dni, czyli niemal o 3 dni krócej niż w naszym poprzednim badaniu (w ostatnim badaniu Coface zrealizowanym w Niemczech średnie opóźnienia płatności wyniosły 35,5 dni, a w Turcji 40,7 dni w transakcjach na rynku krajowym oraz 58,1 dni w sprzedaży na rynki zagraniczne).
W podziale sektorowym najlepiej wypada branża rolno-spożywcza, gdzie zaległości płatnicze wynoszą „tylko” 36 dni. Największe skrócenie opóźnień w płatnościach odnotowała branża transportowa (18 dni krócej niż w 2018 r.). Pomimo tego, transport i budownictwo doświadczają najdłuższych opóźnień odpowiednio o 122 i 104 dni. Największy wzrost opóźnień płatności miał miejsce w branży metalurgicznej (z 53 do 66 dni).

 

 

Pobierz publikacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz tę notatkę prasową : Badanie płatności w Polsce 2020 (294,51 kB)

Patrz także


KONTAKT DLA MEDIÓW
 
Beata Padzik
Kierownik Działu Marketingu i PR 
T. (+48 22) 465 00 12
M. (+48) 503 079 022
E. beata.padzik@coface.com

Góra
  • Polish
  • English