pol-PL

Registration details

  1. Coface Poland Services Sp. z o.o.
  1.  
  2. Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
  3. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237699
  4. NIP 526-28-79-958
  5. Kapitał zakładowy 144 600 PLN 
  6. Bank Societe Generale S.A., numer konta: 08 1840 0007 2214 3820 0810 1819
 
 
 
Compagnie Francaise D'assurance Pour le Commerce Exterieur (Coface) 
 1.  
 2. 1, place Costes et Bellonte, CS 20003, 92276 Bois-Colombes, France
 3. Operating on the Polish teriority as:
 4. COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA ODDZIAŁ W POLSCE
 5. Registered seat in Warsaw in Al. Jerozolimskie 142 A street, 02-305 zip cod
 6. Registry kept by District Court for the Capital City of Warsaw XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000213466
 7. VAT number 1070023975
 8. Initial capital 137 026 413 EUR
  1. Bank Societe Generale S.A., account number: 47 1840 0007 2214 3790 0810 1219
 
 
 
 
 1. Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
 2.  
Registered seat in Warsaw in Al. Jerozolimskie 142 A street, 02-305 zip cod
 1. Registry kept by District Court for the Capital City of Warsaw XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000266510
 2. VAT number  701-004-13-46
 3. Initial capital 3500000 PLN
  Bank mBank S.A., account number: 97 1140 1010 0000 5154 1100 1001
Top
 • Polish
 • English